Osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen osa Kainuun hyvinvointialueen palvelu- ja henkilöstöstrategiaa. Osaamisella turvataan toiminnan sujuvuus, laatu ja tavoitteiden saavuttaminen. Osaamista kehitetään monilla eri menetelmillä mm. perehdytyksellä, verkko-opiskelulla, täydennyskoulutuksella ja työkierrolla.

Kainuun hyvinvointialue järjestää henkilöstölle keskitetysti täydennyskoulutusta. Koulutukset julkaistaan koulutuskalenterissa.

Osaan järjestettävistä henkilöstökoulutuksista on mahdollisuus osallistua myös Kainuun hyvinvointialueen ulkopuolisista organisaatioista. Ulkopuoliset osallistujat ilmoittautuvat sähköpostitse osoitteeseen koulutus@kainuu.fi ja ilmoittavat samalla laskutusosoitteen.

Tervetuloa mukaan Kainuun hyvinvointialueen koulutuksiin!

Koulutuspäällikkö Merja Leinonen, merja.leinonen@kainuu.fi