Ensihoito - Yksikön esittely opiskelijoille

Ensihoidon yksiköitä sijaitsee kaikissa Kainuun kunnissa

Kaikissa Kainuun kunnissa on vähintään yksi ensihoidon yksikkö. Kaikki yksiköt ovat varustukseltaan ja henkilökunnan koulutukselta hoitotason yksiköitä.

 

Ensihoidon perustehtävä

Ensihoito tehtävänä on tuottaa laadukasta ensihoitoa akuutisti sairastuneille. Tehtävät vaihteleva kiireellisestä kiireettömään ja ovat potilaasta riippuen hyvinkin erilaisia. Ensihoidon tehtävän syynä voi olla kaikkea yleiskunnon laskusta vakaviin peruselintoiminnan häiriöihin. Ensihoidolla pyritään ylläpitämään ja vakauttamaan potilaan elintoimintoja sairaalaan ulkopuolella. Ensihoidon tehtävänä on potilaan hoidon aloittaminen sairaalan ulkopuolella, hoidontarpeen arviointi ja tarvittaessa potilaan ohjaus hoidontarpeen arvioon perustuen. Ensihoito tekee laajaa moniammatillista yhteistyötä myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä eri viranomaisten kanssa.

 

ensihoito, ambulanssi, helikopteri
ensihoito, ambulanssi, helikopteri

 

Henkilökunta

Ensihoidon yksiköissä voi työskennellä ensihoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja tai pelastaja. Kaikilla ensihoidon yksiköissä työskentelevillä työntekijöillä on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Ensihoidon vastuulääkärinä toimii Marko Pohjanpaju ja ensihoitopäällikkönä Jukka Angerman. Lisäksi meillä on kolme ensihoidon palveluesihenkilöä.

 

ensihoito
ensihoito

 

Opiskelijat / harjoittelupaikan varaus

Ensihoitaja AMK (Jobiili)
Lähihoitaja, ensihoitoon suuntautunut (koulun kautta)
Pelastajat (koulun kautta)
Sairaanhoitaja AMK (Akuuttihoitotyön harjoittelun yhteydessä viikon jakso, koulun kautta)

 

Ensihoito harjoittelupaikkana

Ensihoito on erinomainen harjoittelupaikka sinulle, jos haluat oppia hoidontarpeen arviointia, tiimityöskentelyä sekä itsenäistä päätöksentekoa. Pääset myös harjoittelemaa vakavasti sairaan- sekä loukkaantuneen potilaan hoitamista ensitilanteessa. Avustamme myös kiireettömien kotisairaala tehtävien hoidossa, joten saat harjoittaa laajasti kädentaitojasi sekä vuorovaikutustaitoja.

 

 

Tervetuloa oppimaan!

 

 

Kainuun hyvinvointialue
Ensihoito

Sotkamontie 13
87300 Kajaani

 

Yksikön esihenkilöt ja yhteystiedot:

Minna Niskanen
minna.niskanen@kainuu.fi
puh. 044 797 0602
Kajaani, Vuolijoki

 

Tarja Matilainen
tarja.matilainen@kainuu.fi
puh. 044 735 9358
Hyrynsalmi, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi

 

Elina Ridell vs.
elina.ridell@kainuu.fi
puh. 040 679 6647
Paltamo, Sotkamo, Kuhmo

 

Opiskelijavastaavat
eh.opiskelijavastaavat@kainuu.fi

 

Päivitetty 26.10.2023