Hoitokoti Honkalinna - Kuhmo - Yksikön esittely opiskelijoille

Hoitokoti Honkalinna sijaitsee Kuhmon kaupungissa osoitteessa Kappelikuja 7. Opiskelijana olet tervetullut taloon pääsisäänkäynnistä, jonka oven yllä on HONKALINNA kyltti.  

Hoitokoti Honkalinnan asiakkaat ovat ikäihmisiä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon. Toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys, jolla tarkoitetaan palvelujen toteuttamista asiakkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen.

Asiakaspaikkoja Honkalinnassa on 83, joista 71 on tehostetun palveluasumisen paikkoja. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat asuvat omissa vuokrahuoneissaan ja ostavat tarvitsemansa palvelut. Nämä asiakkaat asuvat Lehtelä, Kotila, Havula, Jukola ja Virkkula kodeissa. Loput asiakaspaikoista (12) ovat lyhytaikaishoidon asiakaspaikkoja. Nämä asiakkaat sijoittuvat Kuntola- kotiin ja ovat yleensä lyhytaikaishoidossa 1-2 viikon ajan esim. omaishoitajan pitäessä vapaita. Hoitojaksot sovitaan ennalta ja lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista, sekä ikäihmisen selviytymistä kotihoidossa mahdollisimman pitkään.

Hoitokoti Honkalinnassa tehtävä työ muodostuu palvelujen toteuttamisesta asiakkaan/asukkaan tarpeista lähtien. Mielipiteitä ja toiveita kuunnellaan ja toiminnassa korostuvat omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämisoikeuden toteuttaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Työtä tehdään moniammatillisessa työryhmässä yhdessä asiakkaiden/asukkaiden läheisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hoitokoti Honkalinnassa työskentelevän hoitohenkilökunnan ammattinimikkeet ovat seuraavat: lähihoitaja, hoitoapulainen, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Lääkärityö toteutuu ostopalveluna. Lisäksi talossa työskentelevät palvelusihteeri, siistijät ja kiinteistönhoitaja. Toimintaa johtaa palveluesihenkilö yhdessä apulaispalveluesihenkilön kanssa.

Hoitokoti Honkalinna sopii oppimisympäristönä hyvin lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, sosionomi-, geronomi- ja hoiva-avustaja opiskelijoille.

Meillä voit oppia ja harjoitella työelämänperustaitojen lisäksi esimerkiksi vanhusasiakkaiden toimintakyvyn kartoitusta, toimintakykymittareiden käyttöä, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista, perushoitoa, lääkehoitoa, ruokahuoltoa, apuvälineiden käyttöä, ergonomista työskentelyä, kuntoutumisen tukemista sekä virike ja vapaa-ajantoimintojen toteuttamista. 

Hoitotyön ”kädentaitoja” voit oppia meillä mm. lääkkeiden annostelun/antamisen, haavahoitojen, injektioiden, erilaisten fysiologisten mittausten sekä kirjaamisen kautta. 

Opit kohtaamaan asiakkaita/asukkaita ja heidän läheisiään, pääset harjoittelemaan vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä. Teemme paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi terveysaseman, päivystyksen, laboratorion ja kotihoidon kanssa.

 

Tervetuloa meille oppimaan!

Hoitokoti Honkalinna
Kappelikuja 7, 88900 Kuhmo

Yksikön esimies                          

Palveluesihenkilö Aila Immonen puh. 044 797 0629, aila.immonen@kainuu.fi                                 

Opiskelijavastaava

Apulaispalveluesihenkilö Niina Huotari puh. 044 797 4035, niina.t.huotari@kainuu.fi

Päivitetty 14.3.2023