Hoitokoti Jalonkoski - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Hoitokoti Jalonkoski sijaitsee ositteessa Välskärinkuja 4, Suomusalmella. Hoitokotiin tullaan pääovesta, jossa asukkaiden palveluasunnot sijaitsevat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.

 

Asukkaat

Jalonkosken hoitokodissa on 40 asukaspaikkaa. Kodit Lumme ja Esikko sijaitsevat ensimmäisessä ja Kuura ja Ruska toisessa kerroksessa. Jokaisessa kodissa on kymmenen asukaspaikkaa.

Hoitokodissa tuetaan asukkaiden hyvää elämänlaatua. Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on asukkaiden turvallisuus, yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus. Hoitokodissa toimitaan asukaslähtöisesti ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen.

Asukkaat asuvat vuokrasuhteessa omissa vuokrahuoneissaan. Asukkaat ovat pääsääntöisesti muistisairaita. Asukkaasi hoitokotiin tullaan moniammatillisen työryhmän kautta.

 

Henkilökunta

Jalonkoskessa työskentelee sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, hoitoapulaisia, fysioterapeutti ja kuntohoitaja, palveluyksikköesihenkilö, apulaispalveluesihenkilö ja palvelusihteeri.

Sairaanhoitajat työskentelevät pääsääntöisesti aamuvuorossa. Heillä on myös mahdollisuus tehdä ilta- ja viikonloppu vuoroja. Lähi- ja perushoitajat työskentelevät kolmessa vuorossa. Hoitoapulaiset kahdessa vuorossa. Fysioterapeutti ja kuntohoitaja työskentelevät päivävuorossa, samoin palveluyksikköesimies ja apulaispalveluesihenkilö.  Apulaispalveluesihenkilö tekee puolet työajasta hoitotyötä. Asukkaiden lääkäripalvelut ostetaan Terveystalosta.

 

Opiskelijat

Jalonkoski sopii hyvin perushoidon harjoittelupaikaksi lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapeutti ja hoiva-avustaja opiskelijoille. Heidän tehtäviin kuuluu asukkaiden perustarpeista huolehtiminen ja niissä avustaminen, asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa, samoin tutustuminen asukkaiden RAI- arviointiin, kuntoutumisen tukemien ja apuvälineiden käyttö ja viriketuokioiden järjestäminen.

 

Tervetuloa oppimaan!

Hoitokoti Jalonkoski

Välskärinkuja 4

89600 SUOMUSSALMI

p. 044 797 4369

 

Yksikön esimies

Palveluyksikköesihenkilö Marita Savolainen                 044 797 4369

Apulaispalveluesihenkilö Vappu Kaikkonen                 044 797 5227

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Lähihoitaja Antti Sormunen                                           antti.sormunen@kainuu.fi

Lähihoitaja Saara Kolehmainen                                    saara.kolehmainen@kainuu.fi

Sh/Apulaispalveluesihenkilö Vappu Kaikkonen            vappu.kaikkonen@kainuu.fi

 

Päivitetty 29.5.23