Hoitokoti Paltaranta ja Jokirinne - Paltamo - Yksikön esittely opiskelijoille

 

Tervetuloa opiskelemaan!

Hoitokoti Paltaranta ja Jokirinne sijaitsevat Paltamon keskustan alueella Kiehimänjoen rannalla. Hoitokoti Paltaranta ja Jokirinne on Kainuun soten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys-, ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvomme

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus

Asiakkaat

Asiakkaat ovat iäkkäitä paltamolaisia ja kainuulaisia, joille tarjoamme tehostettua palveluasumista ja lyhytaikaista hoitoa. Paltarannassa on 14 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 6 paikkaa lyhytaikaiseen hoitoon. Jokirinteellä on 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Työvuorot

Työmme hoitokodissa on kolmivuorotyötä. Paltarannassa on 4 hoitajaa aamuvuorossa, 3–4 hoitajaa iltavuorossa ja 1 hoitaja yövuorossa. Jokirinteellä on 3 hoitajaa aamuvuorossa, 2 hoitajaa iltavuorossa ja 1 hoitaja yövuorossa.

Opiskelu

Opiskelijoille nimetään ohjaajat, jotka on kokeneita hoitotyöntekijöitä. Ensimmäisenä harjoittelupäivänäsi suunnittelet työvuorot omien ohjaajiesi työvuorojen mukaisesti. Jos et pysty tekemään kyseisiä vuoroja, sovi ohjaajan kanssa miten toimit.  Sovi apulaispalveluesimiehen kanssa harjoittelua edeltävällä viikolla, mihin aikaan tulet ensimmäisenä päivänä. Harjoittelun lopuksi toivomme opiskelijoilta palautetta.

Hoitokodissa työskentely

Hoitokodin arvot ohjaavat työskentelyämme asiakkaiden kanssa. Työskentelyyn hoitokodissa kuuluvat esimerkiksi asiakkaiden perushoito, lääkehoito, voinnin seuranta ja viriketoiminnan järjestäminen. Kaikille asiakkaille tehdään RAI –arviointi, voimavarakartoitus ja hoito- ja palvelusuunnitelma. Meillä toteutetaan myös palliatiivista- ja saattohoitoa. Toivomme, että pidät harjoittelun aikana vähintään yhden viriketuokion asiakkaillemme. Apuja tähän saat tarvittaessa ohjaajaltasi.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi harjoitteluun Paltamoon!

Yhteystiedot

palveluesimies (opiskelijavastaava) Minna Jäppinen puh. 044 288 5238, minna.jappinen@kainuu.fi
 

Paltaranta Jokela puh. 044 797 4957, Salmela puh. 044 797 4958
Jokirinne puh. 044 797 0626