Hyrynsalmen Palvelukeskus, Hyrynsalmen Hoitokoti - Yksikön esittely opiskelijoille

Hyrynsalmen hoitokoti sijaitsee Kajaanista 70 kilometrin matkan päässä pohjoiseen päin. Käynti hoitokotiin tapahtuu pääovesta, jossa on PALVELUASUNNOT kyltti.

Asukkaat ja paikkamäärä

Hyrynsalmen hoitokodissa on 31 asukaspaikkaa, joista Hopeahyryssä on 21 asukaspaikkaa ja Tyynelässä 10 asukas-/asiakaspaikkaa, sisältäen lyhytaikaishoitoa.

Kaikki asukaspaikat kuuluvat ikäihmisten palveluasumisen piiriin. Asukkaat asuvat hoitokodissa omissa vuokrahuoneissaan. Hoitokodin toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Asiakaskeskeisyydellä tarkoitetaan palvelujen tuottamista ja toteuttamista asukaslähtöisesti yksilöllisyys ja asukkaan tarpeet huomioiden. Asukkaaksi hoitokotiin haetaan moniammatillisen työryhmän kautta. Lyhytaikaishoidon asiakkaat ohjautuvat hoitokodille palveluohjauksen kautta.

Hopeahyry

Henkilökunta

Hyrynsalmen hoitokodissa työskentelevän hoitohenkilökunnan ammattinimikkeet ovat: palveluesihenkilö/sairaanhoitaja, apulaispalveluesihenkilö/sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja 22 lähihoitajaa/perushoitajaa.

Opiskelijat

Hyrynsalmen hoitokoti sopii oppimisympäristönä hyvin sairaanhoitaja-, lähihoitaja-, fysioterapeutti- ja hoiva-avustaja opiskelijoille.

Muuta tietoa meistä ja ympäristöstä

Harjoittelujaksolla pääset perehtymään toimintakyvyiltään erilaisiin asukkaisiin/asiakkaisiin. Moniammatillisuus on tärkeä osa työskentelyämme.  Toimimme yhteistyössä mm. omaisten, kotihoidon, päivystyksen/Terveystalon lääkäreiden, laboratorion ja Hyrynsalmen apteekin kanssa.

Tervetuloa meille oppimaan!

Hoitokoti Hyrynsalmi
Laskutie 10/Kanervatie 3
89400 Hyrynsalmi


Yleiset Kainuun alueen hoitokotien verkkosivut: https://sote.kainuu.fi/hoitokodit

Yksikön esimies
Palveluesihenkilö Kirsi Kemppainen puh. 044 769 7761
Apulaispalveluesihenkilö Kari Keränen puh. 044 710 4464

Opiskelijavastaavat
Sairaanhoitaja Mirka Kemppainen puh. 044 769 7057 mirka.kemppainen@kainuu.fi
Lähihoitaja Niina Anttonen puh. 044 769 7057  niina.anttonen@kainuu.fi
Perushoitaja Anne Mikkonen puh. 044 769 7057 anne.mikkonen@kainuu.fi


Päivitetty 31.1.2024