Järjestämisen tuki, ikäihmisten asiakasohjaus - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Kainuun hyvinvointialue, järjestämisen tuki

Asiakasohjaajat toimivat koko Kainuun alueella.

asiakasohjaajat löydät eri kunnista seuraavista osoitteista

Kajaanissa Kehräämöntie 5, 2.krs

Sotkamossa Keskuskatu 9

Kuhmossa Kainuuntie 82

Suomussalmella Välskärinkuja 2, 2.krs

Paltamossa Sairaalatie 7

 

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia arjessa selviytymisessä. Asiakasohjaustyö sisältää puhelin neuvontaa, ohjausta/neuvontaa kunnissa sijaitsevissa matalankynnyksen neuvontapisteissä sekä asiakkaan kotona tehtävää palvelutarpeen arviointia. Asiakasohjaus toimii virka-aikana.

Henkilökunta

Asiakasohjaajat ovat koulutukseltaan sosionomeja (AMK), terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja.

Opiskelijat

Vastuualue sopii harjoittelupaikaksi sosionomi- ja geronomiopiskelijoille.

Meillä opit laajaalaista yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja eri toimijoiden kanssa. Opit kohtaamaan erilaisia ihmisiä erilaisissa ympäristöissä ja elämäntilanteissa.  Meillä opit lakisääteisen palvelutarpeenarvioinnin tekemisen RAI-toimintakykymittarin pohjalta.

Tervetuloa oppimaan!

Järjestämisen tuki, ikäihmisten asiakasohjaus.

https://sote.kainuu.fi/ikaihmiset

Opiskelijavastaavan yhteystiedot

Palveluesihenkilö Liisa Mikkonen, puh 044 710 1901 e-mail liisa.mikkonen@kainuu.fi

Tullikallionkatu 3, 87100 Kajaani

Vastuualueen muut yhteystiedot

Asiakkuusjohtaja Jaana Mäklin puh 044 710 1450 e-mail jaana.maklin@kainuu.fi

Erikoissuunnittelija Seija Salomaa puh 044 710 1642 e-mail seija.salomaa@kainuu.fi

Palvelusihteeri Aija-Sisko Hakkarainen 044 760 1006 e-mail aija-sisko.hakkarainen@kainuu.fi