Kirurgian poliklinikka - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus

Kirurgian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Po­lik­li­nik­ka on avoin­na ar­ki­sin klo 7.30-15.30. Poliklinikka toimii sekä vanhassa keskussairaalassa 2. krs ja uudessa sairaalassa toimenpideyksikössä 3. krs. Toimenpideyksikössä tutkitaan ja hoidetaan gastroenterologiset, gastrokirurgiset ja urologiset potilaat sekä osa yleiskirurgisista potilaista. Toimenpiteitä ovat suolistotähystykset, urologisten potilaiden tähystykset ja tutkimukset sekä pientoimenpiteet esim. luomien poistot.

Vanhassa keskussairaalassa hoidetaan muut potilasryhmät siihen saakka kunnes uuden sairaalan 2. vaihe valmistuu. Erikoisaloja ovat ortopedia ja traumatologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, käsikirurgia, lastenkirurgia, plastiikkakirurgia ja neurokirurgia.

Vastaanottoja pitävät erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit työparinaan sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat tekevät myös itsenäisesti tutkimuksia, hoitotoimenpiteitä sekä pitävät vastaanottoja. Poliklinikalla työskentelee haavahoitaja, tekonivelhoitaja ja –koordinaattori, hoidonvaraaja ja uroterapeutti. Kirurgian poliklinikan kipsimestari, joka vastaa muun muassa erilaisten tukien ja kipsien tekemisestä, toimii uuden sairaalan päivystyksen tiloissa.

Henkilökunta

Kirurgian poliklinikalla työskentelee sairaanhoitajia, lääkäreitä, sihteereitä, hoitologistikkoja ja kipsimestari.

Opiskelijat

Yksikössämme voi olla harjoittelussa opintojen eri vaiheissa. Jos opiskelijoita on harjoittelujaksolla useampia, yritämme järjestää jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella mahdollisimman laajasti eri erikoisaloilla.

Meillä voit oppia…

Poliklinikalla voit oppia laaja-alaisesti kirurgisen potilaan hoitotyötä. Poliklinikkatyössä korostuu potilaan laadukas ohjaus osana onnistunutta hoitopolkua. Kliinisiä taitoja pääset oppimaan erilaisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä.

Tervetuloa oppimaan!

Yhteystiedot

Kirurgian poliklinikka, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, 044 711 1329

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/toimipisteet/kirurgian-poliklinikka

Yksikön esimies

Sirpa Hurskainen, 044 797 4075, sirpa.hurskainen@kainuu.fi

Johanna Korhonen, 044 759 8873, johanna.m.korhonen@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat

Saila Tiirola, 040 153 3257, saila.tiirola@kainuu.fi

Tiina Moilanen, 044 797 4877, tiina.s.moilanen@kainuu.fi

Laura Kontio, 044 797 5374, laura.kontio@kainuu.fi