Korvatautien poliklinikka opiskelijoille - Yksikön esittely opiskelijoille

Korva-, nenä - ja kurkkutautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joka kuuluu operatiiviseen vastuualueeseen. Poliklinikka on avoinna ma-to klo 7.30–15.30 ja pe 7.30–15.00. Poliklinikka on erikoissairaanhoidon palveluita tuottava yksikkö, jossa hoidetaan kaikenikäisiä korva-, nenä- ja kurkkutauteja sairastavia potilaita. Poliklinikalla hoidetaan sekä ajanvaraus- että päivystyspotilaita.

Sairaus pyritään diagnosoimaan ja laatimaan suunnitelma oireen, vaivan tai sairauden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi yhteistyössä eri toimintayksiköiden kanssa. Poliklinikalla tehtäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tärykalvon puhkaisu ja tympanostomiaputkien asettaminen, ontelokorvien puhdistukset, poskiontelopunktiot ja –lavaatiot, nenäpolyyppien poisto, nenän ja kurkunpään tähystys, ihomuutosten poistot, kasvojen alueen murtumien hoito ja huimaustutkimukset.

Yksikössä työskentelee kaksi korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäriä, yksi erikoistuva lääkäri, kolme sairaanhoitajaa, neljä audionomia sekä kaksi sihteeriä. Lääkäri ja sairaanhoitaja työskentelevät pareittain. Sairaanhoitajan vastuualueisiin kuuluu mm. lääkärin avustaminen eri toimenpiteissä sekä leikkaukseen tulevien potilaiden esitarkastus.

Yksikkö sopii kirurgisen, polikliinisen sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitotyön harjoitteluun. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua kuuloaseman ja kuulonkuntoutusohjaajan toimintaan sekä korva-nenä- ja kurkkutautien leikkauspotilaan hoitoon leikkausyksikössä. Poliklinikalla opiskelijalla on oma nimetty ohjaaja. Harjoittelun alussa opiskelija tutustuu polikliiniseen työhön ja harjoittelun edetessä hän saa taitojensa mukaisesti olla mukana potilaan hoitotyössä.

Poliklinikalla syvennät osaamistasi korva-, nenä- ja kurkkutaudeista, kirurgisen sekä kuulopotilaan hoitopolusta sekä lääkärin avustamista eri toimenpiteissä.

Tervetuloa oppimaan!

Kainuun Keskussairaala
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Sotkamontie 13 (vanha sairaala)
87300 Kajaani

Poliklinikka sijaitsee sairaalan päärakennuksen toisessa kerroksessa pääaulan läheisyydessä.

puh. 08 6156 2501
ma-to 8-9 ja 13-14
pe 8-9 ja 12–13

Puhelinvaihde puh. 08 61561
ma-to 8-16, pe 8-15

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/korva-nena-ja-kurkkutautien-poliklinikka

Yksikön esimiehet

Osastonhoitaja Sirpa Hurskainen sirpa.hurskainen@kainuu.fi
Apulaisosastonhoitaja Tarja Rummukainen tarja.rummukainen@kainuu.fi

Opiskelijavastaava

Henriikka Virkkunen henriikka.virkkunen@kainuu.fi