Lasten ja nuorten poliklinikka, lastenneurologian poliklinikka - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Lasten ja nuorten poliklinikka sijaitsee uuden sairaalan kolmannessa kerroksessa, pääsisäänkäynnistä (F1) katsoen poliklinikoista ensimmäisenä oikealla ja lasten ja nuorten osastoa vastapäätä. Poliklinikalla on yhteinen leikkitila odotusaulassa lasten osaston kanssa. Harjoittelun alkaessa opiskelija saapuu klo 8 lasten ja nuorten poliklinikan odotusaulaan 12, josta opiskelija noudetaan.
 

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Lasten ja nuorten poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joka sisältää lastentautien ja lastenneurologian erikoisalat. Hoidamme pääasiallisesti Kainuun alueella asuvia  0-18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tulevat mm. avoterveydenhuollon tai yksityislääkärin lähettämänä, siirtona toisesta sairaalasta tai lasten ja nuorten osaston jälkitarkastuskäynneille.
Poliklinikalla on neljä lääkärin vastaanottohuonetta, yksi hoitajan vastaanottohuone ja yksi mittaus- ja punnitushuone. Poliklinikan yhteydessä sijaitsevat myös lasten erityistyöntekijöiden vastaanottotilat.

Lapsille, nuorille ja perheille tarjottavien palveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tukea itsenäistä selviytymistä hyvässä yhteistyössä yhteisökumppaneiden kanssa.  Arvoinamme ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, perhekeskeisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus.
Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan:

  • astma-, allergia- ja iho-oireiset lapset
  • diabetes-, reuma-,keliakia- ja suolistotulehduspotilaat
  • sydän- ja endokrinologiset potilaat
  • yleislastentautien potilaat (mm. virtsatievaivat, kasvuun ja kehitykseen liittyvät häiriöt)
  • epilepsia- ja cp-vammapotilaat, lihassairaudet, vaikeat päänsäryt
  • kehitykselliset ja neuropsykiatriset häiriöt

Henkilökunta

Poliklinikalla työskentelee lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Henkilökunnasta päivittäin meillä on paikalla yleensä kolme lääkäriä: lastenneurologi, lastentautien erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri sekä kolmesta neljään sairaanhoitajaa.  Erikoisalojen konsulttilääkärit käyvät myös säännöllisesti pitämässä vastaanottoa.
Toiminta poliklinikalla painottuu virka-aikaan.

Opiskelijat

Yksikkö sopii polikliinisen hoitotyön harjoittelupaikaksi toisen tai kolmannen vuoden sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijalle. Perhehoitotyön ja lääkehoidon tentti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelua.  Harjoittelupaikat varataan Jobiilin kautta. Suosittelemme harjoittelujakson kestoksi vähintään viittä viikkoa. Poliklinikalla opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja, myös oman ohjaajan poissa ollessa.

Muuta

Oma-aloitteisuus ja kiinnostus lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa toimimisesta sekä hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi. Toivomme, että opiskelijan sähköinen palaute on annettu ennen loppuarviointia. Yksikössä työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu harjoittelun päätyttyä. Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaaditaan ajantasainen rikosrekisteriote.

Meillä voi oppia...

Harjoitteluyksikössä syvennät osaamista lasten ja nuorten polikliinisestä hoitotyöstä erikoissairaanhoidossa. Kohtaat harjoittelussa kasvun ja kehityksen eri vaiheissa olevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään ja saat valmiuksia ohjata heitä terveyden edistämisessä ja sairauden omahoidossa. Harjoittelun alussa olet lähiohjaajan mukana ja harjoittelun edetessä saat taitojesi mukaisesti osallistua potilaan hoitotyöhön.

Tervetuloa oppimaan!

Lasten ja nuorten poliklinikka

Kainuun keskussairaala (3.krs)
Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
p. 044 4975033

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-poliklinikka 


Yksikön esimies ja yhteystiedot
oh Jaana Moskuvaara, Jaana.Moskuvaara@kainuu.fi
aoh Sinikka Laatikainen, sinikka.laatikainen@kainuu.fi (lasten ja nuorten pkl:n opiskeluvastaava)