Leikkausosasto - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Leikkausosasto sijaitsee sairaalan kolmannessa kerroksessa. Harjoittelun alkaessa opiskelijat saapuvat Jobiililta saadun ohjeen mukaiseen kellonaikaan leikkausosaston ovelle, jossa opiskelijavastaava ottaa heidät vastaan.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Leikkausosastolla hoidetaan kaikenikäisiä leikkausta vaativia potilaita sisältäen elektiivisen ja päivystyksellisen toiminnan. Leikkauksia tehdään useilla erikoisaloilla sairaalan omien lääkäreiden sekä konsultoivien lääkäreiden toimesta. Erikoisaloja ovat mm. ortopedia, gastroenterologinen kirurgia, gynekologia ja urologia.

Toimenpide- ja kipupoliklinikan toiminta kuuluvat myös leikkausosaston alaisuuteen.

Leikkausosastoon kuuluu kuusi leikkaussalia ja sektiosali synnytysosastolla sekä heräämö, jossa on 18 potilaspaikkaa.

Henkilökunta

Yksikössä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkintävahtimestari, hoitologistikkoja ja sihteeri. Henkilökunnan määrä on noin 80 anestesialääkärit ja leikkaavat lääkärit mukaan lukien.

Toiminta osastolla on kolmivuorotyötä painottuen kuitenkin eniten virka-aikaan.

Opiskelijat

Yksikössämme on harjoittelussa opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita. Aiempi harjoittelu terveydenhuollon yksikössä on suotavaa tai opiskelijalla tulisi olla lähihoitajatausta.  Lääkehoidon tentti tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelun alkamista.

Suosittelemme harjoittelujakson kestoksi vähintään neljää viikkoa. Opiskelijat suorittavat harjoittelun arkipäivisin kaksivuorotyönä. Harjoittelupaikat varataan Jobiilin kautta.

Osastolla voit oppia mm. kirurgista hoitotyötä leikkaushoidon näkökulmasta, anestesiahoitotyötä, kivunhoitoa, potilaan vastaanottamista osastolle, potilaan monitorointia ja kliinisiä kädentaitoja.

 

Tervetuloa!

Leikkausosasto (3 krs.), Sotkamontie 13, 87100 Kajaani

Yksikön verkkosivujen osoite https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/leikkaus-ja-anestesiayksikko

Yksikön esimies ja yhteystiedot

tulosyksikönpäällikkö Mia Keränen, mia.keranen@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Joonas Hjelt, joonas.hjelt@kainuu.fi

Henriikka Möttönen, henriikka.mottonen@kainuu.fi

Heli Sirviö, heli.a.sirvio@kainuu.fi

Satu Lokkila, satu.lokkila@kainuu.fi