Pajulan toimintakeskus - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus
Toimintakeskus Pajula sijaitsee Kajaanin Petäisenniskassa, Teknologiapuistossa, Mittaustekniikan yksikköä vastapäätä osoitteessa Teknologiaraitti 1. Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu peruskoulun käyneille kehitysvammaisille henkilöille. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet, taidot sekä tarvittava ohjaus. Asiakkaat suunnittelevat hakeutumista jatko-opintoihin, avotyötoimintaan tai tuettuun palkkatyöhön. Tiloissa on hyvät puitteet valmentavaan ja opetukselliseen toimintaan sekä luovaan ja taiteelliseen ilmaisuun; käsitöihin, askarteluun, kangaspuilla kutomiseen, puutöihin, musiikin ja tanssin harrastamiseen sekä pelaamiseen. Tiloissa on myös keittiö ja ruokailutilat.

Henkilökunta
Toimintakeskus Pajulassa työskentelee viisi ohjaajaa, joista yksi toimii avotyönohjaajana. Heistä neljä on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.
Hakijoilta edellytämme vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sosionomi, fysioterapeutti).

Opiskelijat
Työssäoppiminen on antoisinta kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnonosaa suorittavalle lähihoitajaopiskelijalle, niin ikään liikunnanohjauksen sekä taiteen ja luovan ilmaisun opiskelijoille.
Opiskelijan on hyvä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä olla avoin, vastuuntuntoinen, luovasti ajatteleva ja valmis heittäytymään.


Meillä voit oppia
-    vammaistyötä ja mitä kehitysvammaisuus on
-    tukemaan ja ohjaamaan asiakkaan osallisuutta arkielämässä ja yhteiskunnassa
-    toiminnallista ja kuntouttavaa työotetta
-    hyvinvoinnin tukemista ja toimintakyvyn ylläpitämistä (sosiaalinen, kognitiivinen, psyykkinen ja fyysinen)
-    erilaisten viestintäkeinojen kuten kuvakommunikaation ja tukiviittomien hyödyntämistä
-    kehitysvammalain ja perusoikeuksien sekä alan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaan toimimista
-    apuvälineiden käyttöä
-    kirjausjärjestelmän käyttöä

             
Tervetuloa oppimaan meille!

Toimintakeskus Pajula
Teknologiaraitti 1, 87400 Kajaani
Puh. 044 735 3065


Yhteystiedot

Palveluesihenkilö
Tuija Heiskanen
puh. 0406152136
tuija.heiskanen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Ohjaaja Arja Väisänen, puh. 050 540 3845, arja.i.vaisanen@kainuu.fi
Ohjaaja Hannu Tapionmäki, puh. 050 540 3844, hannu.tapionmaki@kainuu.fi