Kotona asumista tukevat palvelut - Yksikön esittely opiskelijoille

Kotihoito toimii kaikilla paikkakunnilla.

Tavallisimmat asiakkaat

Kotona asumista tukevat palvelut muodostavat kokonaisuuden, johon kuuluvat kotihoito, hyvinvointia tukevat kotikäynnit, muistineuvolatoiminta ja sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut

Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti yli 65 -vuotiaita, omissa kodeissaan yksin tai omaisen kanssa asuvia. Työskentelemme asiakkaan palvelutarpeen arvion pohjalta.

Yhteistyötä tehdään asiakasohjauksen, terveyskeskussairaalaan, Kotisairaala Aliisan, ensihoidon, päivystysvastaanoton, mielenterveys – ja päihdepalveluiden, sosiaalitoimen, kotikuntoutus Konstan, asiakkaiden omaisten kanssa sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kotihoito rakentuu asiakkaan tarpeen mukaan tilapäisestä tai säännöllisestä kotihoidosta, tukipalveluista, etähoivasta sekä omaishoidosta. Kotihoito alkaa määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla. Asiakkaiden tukemisen pohjana toimii jokaiselle säännöllisen asiakkaiden piiriin kuuluvalle tehtävä hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma, jota ohjaa kansainvälisesti käytössä oleva RAI- toimintakykymittari.

Kotihoidon työ on itsenäistä ja itseohjautuvaa. Olemme mukana jatkuvassa kehityksessä ja haluamme tuottaa arvoa asiakkaalle. Tuemme asiakkaita heidän kotonaan päivittäisissä toiminnoissa ja teemme työtä kuntouttavalla työotteella ja näin mahdollistamme asiakkaan kotona pärjäämistä. Työhömme kuuluu jokaisella asiakaskäynnillä asiakkaan kuntoutumisen ja voimavarojen arvioiminen. Työ kotihoidossa on päivittäin muuttuvaa eikä yksikään päivä ole samanlainen. Työtä tehdään kolmessa vuorossa.

Henkilökunta

Kotihoidon moniammatillisessa tiimissä toimii lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, fysioterapeutti, kotiutuskoordinaattori/kotiutushoitaja, palveluesimies, apulaispalveluesimies, sihteeri.

Opiskelijat

Tarjoamme harjoittelupaikkoja sairaanhoitaja- lähihoitaja-, terveydenhoitaja-, geronomi-, sosionomi-, liikunnanohjaaja-, fysioterapia-, tradenomiopiskelijoille. Lisäksi meillä on mahdollisuus erilaisiin projektioppimiseen ja opinnäytetyön tekemiseen.

Meillä voit oppia

Lähi- ja sairaanhoitajien ohjauksessa opit asiakkaiden kokonaisvaltaista hoivan ja hoidon seurantaa, kirjaamista, asiakkaiden itsehoidon ja seurannan ohjausta (esim. RR-seuranta ja Vs-mittaus), ravitsemusohjausta, suun terveydenhoitoa, lääkehoidon toteuttamista ja arviointia (lääketilaukset sh), haavanhoitoa, erilaisia hoitotoimenpiteitä (esim. injektiot, rokotukset, katetroinnit, verinäytteet, Plv:n ottaminen), IV- hoitoja (sh), laboratoriovastausten tarkistamista, näytteiden ja tutkimusten pohjalta jatkohoidon ja seurannan järjestämistä (sh), omaisten ja omaishoitajien tukemista, ohjausta ja neuvontaa erilaisten tukipalveluiden piiriin, saattohoitoa.

Fysioterapeutin ohjauksessa opit asiakkaiden toimintakyvyn arviointia erilaisten mittareiden avulla, apuvälinearviointia, apuvälineiden käytön ohjausta ja arviointia, toimintakyky – ja kuntoutussuunnitelmien tekoa ja toteutumista, ikäihmisten yksilö -ja ryhmäohjausta (hyvo-toiminta 75 -vuotta täyttäneille) ergonomian ohjausta työntekijöille, rakenteellista kirjaamista, moniammatillista yhteistyötä sekä kodin muutostöiden tarpeen arviointia.

Harjoittelujakson aikana on mahdollista tutustua muiden ammattiryhmien työhön kuten asiakasohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, kotiutushoitajan/kotiutuskoordinaattori, esimies ja palveluesimies, muistihoitaja, työnjakajat, resurssipooli

Päivätoiminnan ohjaajan ohjauksessa tutustut asiakkaan toimintakykyä tukevan toiminnan järjestämiseen, asiakkaan ohjaukseen ja viriketoimintaan.

Kotiutuskoordinaattorin/kotiutushoitajan ohjauksessa opit asiakkaan kotiutusprosessia, asiakkaan kokonaisvaltaista hoivan ja hoidon järjestelyä, yhteydenpitoa eri sidosryhmiin.

Tervetuloa oppimaan ketterään kehitykseen!

 

Hyrynsalmen kotihoito
Laskutie 2 C 10
89400 Hyrynsalmi

Virpi Salminen, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava virpi.salminen@kainuu.fi p. 044 710 4482

Palveluesimies
Salla Heikkinen salla.heikkinen@kainuu.fi p. 044 715 9328
 

Ka­jaa­ni Ete­läi­nen ko­ti­hoi­to
Lin­nan­ka­tu 6 B
87100 Ka­jaa­ni

Riitta Vepsäläinen, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava, riitta.vepsalainen@kainuu.fi puh. 0447970613

Palveluesimies
Riitta Keränen riitta.keranen@kainuu.fi p. 044 797 0198
 

Ka­jaa­ni Kes­kus­tan ko­ti­hoi­to
Lin­nan­ka­tu 6 B
87100 Ka­jaa­ni

Minna Karppinen, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava, minna.ma.karppinen@kainuu.fi puh. p. 044 797 0099 

Palveluesimies
Sirkku Kemppainen sirkku.kemppainen@kainuu.fi p. 044 710 1752
 

Kajaani Pohjoinen kotihoito
Linnankatu 6 B
87100 Kajaani

Johanna Koskiniemi, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava johanna.koskiniemi@kainuu.fi p. 044 710 1730

Palveluesimies
Sanna Pyykkö sanna.pyykko@kainuu.fi p. 044 710 1710
 

Kajaani Vuolijoen kotihoito
Papintie 2
88270 Vuolijoki

Rita Leinonen, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava Rita.Leinonen@kainuu.fi p. 044 797 0613

Palveluesimies
Raija Haataja raija.haataja@kainuu.fi p. 044 715 7119
 

Kuhmon kotihoito
Koulukatu 10
88900 Kuhmo

apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava p. 044 761 8146

Palveluesimiehet
Aino Heikkinen aino.t.heikkinen@kainuu.fi p. 044 797 0309
Anu Ikonen Anu.Ikonen@kainuu.fi p. 044 797 0372
 

Paltamon kotihoito
Sairaalatie 7
88300 Paltamo

Sisko Seppänen, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava sisko.h.seppanen@kainuu.fi p. 044 797 4349

Palveluesimies
Maija-Liisa Heikkinen maija-liisa.heikkinen@kainuu.fi p. 044 288 5908
 

Ristijärven kotihoito
Koulutie 7
88400 Ristijärvi

Virpi Salminen, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava virpi.salminen@kainuu.fi p. 044 710 4482

Palveluesimies
Salla Heikkinen salla.heikkinen@kainuu.fi p. 044 715 9328
 

Sotkamon kotihoito
Keskuskatu 9
88600 Sotkamo

Henri Knuutila, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava henri.knuutila@kainuu.fi p. 044 797 4188

Palveluesimiehet
Marjo Kallio Marjo.Kallio@kainuu.fi p. 044 750 2168
Jaana Hyvärinen Jaana.Hyvarinen@kainuu.fi p. 044 750 2837
 

Suomussalmen kotihoito
Välskärinkuja 2, 2. krs
89600 Suomussalmi

Virva Heikura, apulaispalveluesimies, opiskelijavastaava virva.heikura@kainuu.fi p. 044 764 7319

Palveluesimiehet
Sari Kela sari.kela@kainuu.fi p. 0440 260 165
Satu Romppainen satu.romppainen@kainuu.fi p. 044 797 0514
 

Verkkosivun osoite https://sote.kainuu.fi/kotihoito


Päivitetty 20.8.2020