Kotihoito

Kotihoito tukee kotona asumista. Kotihoidon palvelut aloitetaan määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla ja palveluiden avulla pyritään tukemaan ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti.

Asiakas voi saada tukea mm. toimintakyvyn ylläpitoon, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja lääkehoitoon. Tarvittaessa asiakas voi saada ateriapalvelua, turvapuhelinpalvelua ja/tai kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona tapahtuvaa henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa, jossa palvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja palvelua muutetaan asiakkaan sen hetkisen toimintakyvyn mukaiseksi.

Uudet asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon asiakasohjaajien palvelutarvearvion jälkeen. Voit olla yhteydessä asiakasohjaajaan puhelimitse.

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja

per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00. 

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen

pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

Seuraavat yrittäjät ovat Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten kotipalvelun tukipalveluja tuottavien sosiaalipalvelujen palveluntuottajien rekisterissä.

Kotihoidon yhteystiedot

Kajaani Eteläinen, Keskusta kotihoito
Palveluyksikköpäällikkö
Heinistö Ritva                    puh. 044 710 1251
Toimistosihteeri                 puh. 044 797 4281

Kajaani Eteläinen kotihoito, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Palveluesihenkilö              puh. 044 797 0198
Apulaispalveluesihenkilö   puh. 044 797 0613
Kotiutushoitaja                  puh. 044 797 4229

Purolan tiimi
Sairaanhoitaja                   puh. 044 797 0499
Sairaanhoitaja                   puh. 044 797 4109
Sairaanhoitaja                   puh. 044 710 1248

Variskankaan tiimi
Sairaanhoitaja                   puh. 044 710 1711
Sairaanhoitaja                   puh. 044 309 4712

Laajankankaan tiimi
Sairaanhoitaja                   puh. 044 710 1902
Sairaanhoitaja                   puh. 040 636 3468

Kajaani Keskustan kotihoito, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Palveluesihenkilö              puh. 044 710 1752
Apulaispalveluesihenkilö   puh. 044 797 0099
Sairaanhoitaja                   puh. 044 797 0614

 

Kajaani Pohjoinen, Paltamo, Vuolijoki kotihoito
Palveluyksikköpäällikkö
vs. Kela Sari                      puh. 044 797 4777
Toimistosihteeri                 puh. 044 797 4267

Kajaani Pohjoinen kotihoito, Seminaarinkatu 2, Intteri-rakennus, 87100 Kajaani
Palveluesihenkilö               puh. 044 710 1710
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 710 1730

Nakertaja, Jormua, Komiaho
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 4060
Sairaanhoitaja                    puh. 044 738 1500

Teppana
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 4914
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0177

Kättö, Kuurna, Takkaranta
Sairaanhoitaja                    puh. 040 636 3486
Sairaanhoitaja                    puh. 044 710 1434

Keskusta
Sairaanhoitaja                    puh. 044 710 1905
Sairaanhoitaja                    puh. 044 738 1283

Hoiva klo 7-21                    puh. 044 710 1904
 

Paltamon kotihoito, Sairaalatie 7, 88300 Paltamo
Palveluesihenkilö               puh. 044 288 5908
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 797 4349
Sairaanhoitaja                    puh. 044 288 5346
Sairaanhoitaja                    puh. 044 288 5365
Sairaanhoitaja                    puh. 044 288 5367

Fysioterapeutti                   puh. 044 497 0663

Kajaani Vuolijoen kotihoito, Papintie 2, 88270 Vuolijoki
Palveluesihenkilö              puh. 044 797 0198
Apulaispalveluesihenkilö   puh. 044 715 7123
Sairaanhoitaja                   puh. 044 715 7111

Fysioterapeutti                  puh. 044 797 0888

 

Kuhmo, Sotkamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi kotihoito
Palveluyksikköpäällikkö
Hyvönen Pirkko                  puh. 044 750 2169
Toimistosihteeri                  puh. 044 797 0327

Kuhmon kotihoito, Koulukatu 10, 88900 Kuhmo
Palveluesihenkilö               puh. 044 797 0372
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 761 8146

Pallotuvan tiimi
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0325
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0338
Kontio-Piilolan tiimi
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0646
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0346
Levälahden tiimi
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0647
Lepokynnään tiimi
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 0334

Fysioterapeutti                   puh. 044 764 7985

Sotkamon kotihoito, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
Palveluesihenkilö               puh. 044 750 2837
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 750 2168

Iltakodit
Sairaanhoitaja                    puh. 044 750 2853
Sommeli
Sairaanhoitaja                   puh. 044 750 2768
Pitäjä
Sairaanhoitaja                   puh. 044 750 2465
Sairaanhoitaja                   puh. 044 750 2466
Sairaanhoitaja                   puh. 044 750 2464
Sairaanhoitaja                   puh. 044 750 2712
Sairaanhoitaja                   puh. 044 750 2768

Fysioterapeutti                   puh. 044 750 2782

Hyrynsalmen kotihoito, Laskutie 2 C 10, 89400 Hyrynsalmi
Palveluesihenkilö               puh. 044 715 9328
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 710 4482
Sairaanhoitaja                    puh. 044 710 4472

Fysioterapeutti                    puh. 044 797 0516

Ristijärven kotihoito, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Palveluesihenkilö               puh.  044 715 9328
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 715 9336
Sairaanhoitaja                    puh. 044 715 9327
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 4795

Fysioterapeutti                   puh. 044 497 0663

 

Suomussalmen kotihoito, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Palveluyksikköpäällikkö
Marjo Kallio                        puh. 044 777 3065
Toimistosihteeri                  puh. 044 797 4340

Palveluesihenkilö               puh. 044 026 0165
Apulaispalveluesihenkilö    puh. 044 764 7319

Kotiutushoitaja              
Sairaanhoitaja                    puh. 044 777 3012
Suomussalmi kirkonkylä
Sairaanhoitaja                    puh. 044 024 2605
Ämmänsaari, keskusta
Sairaanhoitaja                    puh. 044 777 3312
Siikaranta
Sairaanhoitaja                    puh. 044 024 2603
Pitämä, Kaljuskylä
Sairaanhoitaja                    puh. 044 777 3082
Näljänkä, Piispajärvi, Selkoskylä
Sairaanhoitaja                    puh. 044 026 0179
Jumaliskylä, Vuokki
Sairaanhoitaja                    puh. 044 797 4457

Fysioterapeutti                   puh. 044 797 0516

Palvelualuepäällikkö 
Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Rämä Eija                          puh. 044 581 1491