Työsuojelu- ja hyvinvointi

Työhyvinvointi koostuu työturvallisuudesta, työsuojelusta ja työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Työterveyshuolto on myös osa työhyvinvointia.

Työhyvinvointi Kainuun hyvinvointialueella on meidän kaikkien yhteinen asia ja osa ammattitaitoa. Työntekijä vastaa omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja työkyvystään sekä käytöksellään työyhteisön työhyvinvoinnista. Oman työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaatimukset on hyvä tuntea. Työhyvinvoinnin keinoista tärkeimmät ovat fyysinen aktiivisuus ja työstä palautuminen sekä osaamisen ylläpitäminen. Työntekijän on hyvä löytää itselle sopivat tavat ylläpitää työhyvinvointia.

Esimies vastaa siitä, että työhyvinvointi on osa johtamista, mikä luo työhyvinvointia yksikköön. Hänen tehtävänään on huolehtia ja välittää henkilöstön työhyvinvoinnista.

Työhyvinvointi tarkoittaa mm. asiakastyytyväisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja sitä, että työntekijällä on hyvä olla töissä. Työhyvinvointi tulee näkyväksi mm. perustehtävän toteuttamisessa ja asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheisten kohtaamisessa sekä työkavereiden kanssa toimiessa.

Työnantaja tukee työhyvinvointia ePassi edun avulla, mm. omaehtoista liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Koulutuksen kautta tarjotaan mahdollisuus vahvistaa omaa osaamista.