Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kainuun väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään yhteistyössä Kainuun soten, kuntien kaikkien toimialojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ylläpito ja parantaminen nähdään maakunta- ja soteuudistuksen myötä entistä vahvemmin maakunnan, kuntien ja muiden alueen toimijoiden yhteisenä tehtävänä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää toimintaa.  Eri toimenpiteillä ja tiedottamisella tuetaan väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien,​ tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä sekä ennenaikaisten kuolemien ja väestöryhmien välisten terveyseroj​en vähentämistä.

Kainuun soten terveyden edistämisen asiantuntemus on suunnattu sekä Kainuun soten että kuntien terveyden edistämisen työhön ja sen koordinointiin. Kainuussa toimii alueellinen Hyte -verkosto, jonka muodostavat Kainuun soten ja kuntien hyte -koordinaattorit. Kuntiin on muodostettu Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen (HyTeTu) -ryhmät. Ryhmät ovat muodostuneet kunnan johtoryhmästä, täydennettyinä eri alojen asiantuntijoilla poikkihallinnollisesti.

Kainuun sote tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten ns. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa esimerkiksi säännöllisissä tapaamisissa ja kehittämishankkeissa. Kainuun sote ohjaa taloudellista tukea terveyttä edistävään työhön kohdeavustuksina järjestöille ja yhdistyksille.