Laatu ja omavalvonta

Kainuun hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä Kainuun alueella. 

Hyvinvointialueen tavoitteena tarjota asiakkaillemme tarpeenmukaisia, laadukkaita ja turvallisia palveluja korostaen vaikuttavuutta. Tuotamme järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankimme ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. 

Palvelun järjestäjänä vastamme sosiaali- terveyspalvelujen- sekä pelastuspalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Seuraamme ja valvomme palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta, laatua ja turvallisuutta säännöllisesti omavalvonnan keinoin. Seurannan perusteella kehitämme ja paranamme palveluja. Jos havaitsemme toiminnassamme epäkohtia tai puutteita, ryhdymme toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa omavalvontaan, valvontaan, laadunhallintaan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyen