Medialle

Kainuun hyvinvointialue tunnukset

Kainuun_hyvinvointialue_RGB_300dpi

 

 

Kainuun_hyvinvointialue_RGB_300dpi

Ku­vat me­dian käyt­töön

Kainuun hyvinvointialueen kuvapankki

Kuvat ovat median käytettävissä, kuvan yhteydessä mainittava kuva: Kainuun hyvinvointialue

Ku­via me­dian käyt­töön voi ky­syä vies­tin­näs­tä: vies­tin­täa­sian­tun­ti­ja Mar­ko Lip­po­nen | mar­ko.ta.lip­po­nen@kai­nuu.fi | 044 760 5462

Kainuun hyvinvointialue nimen käännökset

Eng­lan­ti: Well­being ser­vi­ces coun­ty of Kai­nuu

Ruot­si: Ka­ja­na­lands väl­färd­som­rå­de