Luottamushenkilöiden ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet

Korvaus ansionmenetyksestä haetaan ensisijaisesti sähköisesti eTyöpöydän kautta ja toissijaisesti lomakkeella:

Korvaus matkakustannuksista haetaan ensisijaisesti sähköisesti eTyöpöydän kautta ja toissijaisesti lomakkeella. Muissa korvauksissa täytetty lomake palautetaan toimielimen sihteerille.