Mikä Kainuun hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue vastaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luiden järjestämisestä Kainuun alueella. Kainuun hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja.  Meillä työskentelee yhteensä noin 4000 työntekijää. Kainuu on edelläkävijä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatiossa.