Selvitykset

Laki sosiaali- ja terveyden huollon järjestämisestä edellyttää, että hyvinvointialue seuraa alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä palvelutarvetta väestöryhmittäin. Laki edellyttää myös palveluiden saatavuuden, laadun, vaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seurantaa. Lisäksi on seurattava palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. 

Keväällä 2023 Kainuun hyvinvointialue on antanut muiden hyvinvointialueiden tavoin sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen talouden tilasta. Selvitys tarvitaan syksyn 2023 hyvinvointialueneuvotteluja, THL:n asiantuntija-arvioita, sekä STM:n vuosittaista selvitystä varten. Selvityksellä halutaan tietoa hyvinvointialueen palvelujen laadusta sekä toiminnan vaikuttavuudesta.

Tälle sivulle kootaan arviointeja ja selvityksiä, joita hyvinvointialueen kuuluu tehdä ja toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) sekä muille tahoille.