Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valtakunnallisina keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 

  • Helposti lähelläsi (HELLÄ) - Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen -hankkeessa keskitytään moniammatilliseen vastaanottotoimintaan, suun terveydenhuoltoon, lasten ja perheiden palveluihin, sivi-sote -yhteistyöhön, lähisuhdeväkivaltatyöhön,  psykososiaalisiin palveluihin, Kainuun ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, mielenterveys - ja riippuvuuksien hoitoon, sosiaalihuoltoon, kuntoutuspalveluihin, maksuttoman ehkäisyn laajentamiseen ja osallisuuden hallintamalliin. 
      
  • Palvelut tukenasi -hankkeen tarkoituksena on luoda Kainuun alueella kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja mallit ikäihmisille. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Se noudattaa kansallista laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2030 painopisteitä.
  • Kestävän kasvu Kainuu -hankkeessa pyritään purkamaan pandemian aikana syntynyttä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa Kainuun sotessa sekä edistetään hoitoon pääsyä. Hankkeessa lisätään digitalisaatiota ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja niitä tukevaa teknologiaa sekä lisätään Kainuun soten muutoskyvykkyyttä, jotta tulevat pandemiat ja muut muutostarpeet kohdataan ketterämmin.