Järjestöyhteistyö

 

Järjestöavustusten haku 2024

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta julistaa haettavaksi järjestöavustukset vuodelle 2024.

Kainuun hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kainuun hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla Kainuussa toimivia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja/tai turvallisuuden edistäminen. 

Avustettava toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja vahvistaa alueen hyvinvointia. Tukemisella ja täydentämisellä tarkoitetaan hyvinvointialueen palveluketjujen ja -kokonaisuuksien vahvistamista ja monipuolistamista järjestöjen toiminnalla.

Kainuun hyvinvointialueen avustushaku vuodelle 2024

• Toiminta-avustusten hakuaika 2.1.-26.1.2024

• Kerta-avustusten haku 2.1.2024 alkaen

• Kumppanuusavustusten haku 2.1.-26.1.2024  

Avustusten hakijoita pyydetään tutustumaan avustusperiaatteisiin ja pisteytykseen ennen hakemuksen tekemistä:

Avustusta haetaan liitteenä olevalla hakulomakkeella. Word-muotoinen hakulomake tulee tallentaa koneelle, jonka jälkeen hakemuksessa olevat tekstikentät aktivoituvat. Hakemus toimitetaan sähköpostitse liitteineen Kainuun hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi. Hakemus voidaan toimittaa myös paperisena osoitteeseen PL 400, 87070 Kainuu. 

Avustusperiaatteiden mukaisesti avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti.  ​​​​​

Tarvittaessa paperisen lomakkeen voi hakea osoitteesta: Sotkamontie 13, H-talo, Kajaani (Kaks:n päivystyksen sisäänkäyntiä vastapäätä oleva rivitalo).

 

Vuoden 2023 järjestöavustusten käytön raportointi

Avustuksella toteutetun toiminnan sekä avustuksen käytön raportointi toteutetaan kyselyllä, joka toimitetaan avustusta saaneille yhdistyksille sähköpostilla tammikuun aikana.
 

Lisätietoja: 

Helena Saari
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erikoissuunnittelija
helena.saari@kainuu.fi
0447970245

Järjestö Järjestöavustus