Järjestöyhteistyö

Järjestöavustusten haku 2023

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta julistaa haettavaksi järjestöavustukset vuodelle 2023.

Kainuun hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kainuun hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla Kainuussa toimivia sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistyksiä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja/tai turvallisuuden edistäminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää ja tukea kainuulaisen väestön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Avustettava toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa. Tukemisella ja täydentämisellä tarkoitetaan hyvinvointialueen palveluketjujen ja -kokonaisuuksien vahvistamista ja monipuolistamista järjestöjen toiminnalla.

Kainuun hyvinvointialueen avustushaku vuodelle 2023

• Toiminta-avustusten hakuaika 9.1.-31.1.2023

• Kerta-avustusten haku 9.1.2023 alkaen

• Kumppanuusavustusten haku 9.1.-31.1.2023  

Avustusten hakijoita pyydetään tutustumaan avustusperiaatteisiin ja pisteytykseen ennen hakemuksen tekemistä:

Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet (PDF)

Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten pisteytys (PDF)

Vuoden 2023 avustushaku toteutetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake tilataan sähköpostilla osoitteesta: sote-tks.yksikko@kainuu.fi. Linkki sähköisen lomakkeeseen toimitetaan yhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa paperisen lomakkeen voi hakea osoitteesta: Sotkamontie 13, H-talo, Kajaani (sairaalan päivystyksen sisäänkäyntiä vastapäätä oleva rivitalo). Avustusperiaatteiden mukaisesti avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti.  ​​​​​

Lisätietoja: 

Saara Pikkarainen

terveyden edistämisen erikoissuunnittelija
saara.pikkarainen@kainuu.fi
0447970419

Järjestö Järjestöavustus