Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkkosivuilla lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksittäiset viranhaltijat käyttävät toimielinten heille delegoimaa valtaa ja tämä on yksi peruste julkisuuden tarpeellisuudelle. Hallinnon avoimuudella edistetään kansalaisten luottamusta päätöksentekoon.

Kainuun hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden päätökset.

Kuntaliiton yleiskirje 15/2017 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaan tulevat säännökset.