Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkkosivuilla lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksittäiset viranhaltijat käyttävät toimielinten heille delegoimaa valtaa ja tämä on yksi peruste julkisuuden tarpeellisuudelle. Hallinnon avoimuudella edistetään kansalaisten luottamusta päätöksentekoon.

Kainuun hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden päätökset.

 

Kainuun hyvinvointialuetta edeltävien organisaatioiden päätökset

Kainuun soten viranhaltijapäätökset 1.1.2022 alkaen https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat 

Kainuun pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätökset, pelastuspäällikön päätökset

 

Linkki: Kuntaliiton yleiskirje 15/2017 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaan tulevat säännökset.