Laadunhallinta

Laatu on tapa tehdä töitä

Kainuun hyvinvointialueella on käytössä ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä.  ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmän standardi. Standardissa keskeistä on jatkuva parantaminen, prosessimainen toiminta ja riskiperusteinen ajattelu. Kainuun hyvinvointialueen laadunhallintajärjestelmä on rakennettu niin, että se vastaa standardin vaateisiin ja tukee organisaation toiminnan hallintaa, onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista.  Kainuun hyvinvointialueen strategia ohjaa laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmä laatukäsikirjoineen ja toimintasuunnitelmineen toteuttaa strategiaa. Asiakas- ja potilasturvallisuus sekä jatkuva parantaminen huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Kainuun hyvinvointialueen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja meille on myönnetty sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa johdon ja hallinnon, akuuttihoidon palvelut (ensihoito, päivystys, teho- ja valvonta), kuntoutuspalvelut, osastohoidon palvelut (somaattinen erikoissairaanhoito, leikkaus ja anestesia), vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut (poliklinikkatoiminta), diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut (kuvantaminen ja patologia).