Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö

Soten tutkimus- ja kehittämistoiminta on palveluiden uudistamista ja toiminnan kehittämistä tukevaa sekä innovointiin haastavaa. Toiminnassa korostuvat yhteistoiminta asiakaspalveluyksiköiden kanssa sekä verkostoituminen ja kumppanuudet.