Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Kuntayhtymän johtaja: