Yksilöasioiden jaosto

Kainuun hyvinvointialueen hallintosääntö 11 §

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee aluehallituksen puolesta seuraavat asiat:

  1. yksilöä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon päätökset siltä osin kuin ei ole toisin määrätty
  2. asiat, joissa asianosainen on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa asiassaan vaatinut muutosta viranhaltijan ja toimielimen tekemään päätökseen
  3. vapautuksen myöntäminen hyvinvointialueelle tulevan asiakasmaksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.
  4. hoitaa muut aluehallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.


Kokoonpano:

Jäsen Varajäsen
Heli Moilanen, pj. Marjatta Immonen
Aki Räisänen Terttu Huttu-Juntunen
Airi Mäkinen, vpj.        Juhani Seppänen
Hannu Korhonen Mikko Polvinen
Raimo Piirainen Markku Oikarinen

Sihteeri:  
Mirva Elo-Tammelander
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi

Päivitetty: 13.4.2023

 

Toimielimet Päätöksenteko