Aluehallitus

Aluehallituksesta ja sen tehtävistä säädetään laissa hyvinvointialueista (611/2021) § 43.

Aluehallitukseen kuuluu 11 jäsentä poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Hallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta, joista käytännön tasolla vastaa hyvinvointialuejohtaja omine alaisineen. Viranhaltijat ja työntekijät toteuttavat päätöksentekijöiden linjaukset ja huolehtivat päivittäisen toiminnan sujuvuudesta.

Aluehallitus

Yhteystiedot käytettävissä valtuutettujen antamien julkaisulupien mukaisesti.

Jäsen (varajäsenen tiedot suluissa)PuhelinSähköposti
Ahonen Esa (kesk)
(Immonen Marjatta)
041 317 3077
(044 351 0461)
epeltonen26@gmail.com
(marjatta.immonen@kajaani.net)
Huotari Heikki pj. (kesk)
(Kirsi Moisanen)
044 332 9089
(040 561 090)
huot.heik@gmail.com
(kirsi.moisanen@kamk.fi)
Merja Kyllönen (vas)
(Myllylä Raili)
050 448 4853
(044 513 4915)
merjakyllonen@gmail.com
(railianneli.myllyla@gmail.com)
Kortelainen Miikka (vas)
(Anja Tiainen)
044 715 7128
(-)
miikka.kortelainen@lh.kajaani.fi
(tiaisenanja@gmail.com)
Moilanen Heli 1. vpj. (kesk)
(Nyman Seppo)
044 561 9037
(-)
moiheli@hotmail.com
(-)
Mäkinen Airi (kok)
(Seppänen Juhani)
040 578 1656
(-)
airi.makinen@vuokatti.net
(-)
Oikarinen Markku 2. vpj. (sd)
(Piirainen Raimo)
040 029 5803
(050 512 1587)
markku.oikarinen@kajaani.net
(raimo.o.piirainen@gmail.com)
Peltola Harri (kesk)
(Oikarinen Paavo)
040 021 4390
(040 015 4522)
harri.peltola@puolanka.fi
(oikarinen.paavo55@gmail.com)
Räisänen Aki (vas)
(Huttu-Juntunen Terttu)
(-)
(050 552 8174)
aki.k.raisanen@gmail.com
(t.huttujuntunen@gmail.com)
Helttunen Erja (kesk)
(Korhonen Marja-Leena)
040 912 8961
(-)
erja.helttunen@gmail.com
korhonen.marjaleena@gmail.com
Tea Heikkinen (ps)
(Sami Pihlajamaa)
(-)
(040 546 9891)
tea.heikkinen@lh.kajaani.fi
(samipihlajamaa1@gmail.com)

Hallintosih­tee­ri: 
Eveliina Härkönen

040 568 9793
eveliina.harkonen@kainuu.fi

(päivitetty 28.3.2024)

Toimielimet Päätöksenteko