Katajainen

Katajainen –päihdeäitien ja -perheiden ryhmämuotoinen avokuntoutus

Hankeaika: 2018 - 2021
Budjetti: 681 299 €
Rahoitus: STM 90 % 

Hankkeen tavoitteet:

Toiminnan kohderyhmänä ovat äidit ja perheet, joilla on päihde- ja/tai mielenterveysongelmia, ja jonka vuoksi he tarvitsevat tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin.

Ryhmämuotoisella perheen avokuntoutusjaksolla perheellä on mahdollisuus löytää voimavaransa hyväksyvässä ja rohkaisevassa ilmapiirissä, ja sitä kautta positiivinen, uusi elämäntarina. Kainuussa on arvioitu, että täällä on vähän perinteisiä alkoholistinaisia. Päihteiden käyttö muodostuu huumeista, alkoholista ja lääkkeistä sekaisin. Usein siihen liittyy myös mielenterveysongelma, joka on joko syy tai seuraus päihteiden käyttöön.

Perheitä ohjataan toimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun työntekijällä nousee esille huoli omien toimintamahdollisuuksiensa riittävyydestä, kun tarvitaan lisää tukea asiakkaan arjessa pärjäämiseen ja päihteiden käytöstä aiheutuvien ongelmien ratkaisuun. Asiakas voi olla raskaana tai perheessä on alle 10 vuotiaita lapsia. Katajaisen palvelu on aikuissosiaalityön esittämä palveluvaihtoehto äideille, jotka tulevat aikuissosiaalityön asiakkaiksi ennakollisen lastensuojeluilmoituksen perusteella.  

Päätavoitteena toiminnassa on perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen. Toisaalta halutaan tukea päihde- ja mielenterveysongelmaisia vanhempia toimimaan vanhempana ja huomioimaan paremmin lapsen tarpeet sekä myös oma jaksaminen. Puoliso ja muut lapset osallistuvat Katajaisen toimintaan. Näin voimme edistää vanhempien terveyttä ja vaikuttaa vähentävästi huostaanottoihin ja laitospäihdekuntoutuksen tarpeeseen sekä lähisuhdeväkivaltaan.