Hoidon jatkuvuuden turvaajat - omalääkäri ja omahoitaja (H2O)

Hankeaika:  1.4.2024 - 31.12.2025
Budjetti: 990 000 €
Rahoitus: STM 100 % (Next Generation EU)

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on parantaa Kainuun hyvinvointialueen sotekeskuksissa potilas-lääkärisuhteen jatkuvuutta. Tämä on hyvin linjassa myös hyvinvointialueen strategisen tavoitteen, Ihmiseltä Ihmiselle, kanssa. Strategissa palvelulupauksena tuemme Huolenpitoa itsestä ja muista. Arjen turvallisuus, terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, perustason vahvistaminen on yksi konkreettisista strategisista tavoitteistamme.

Hankehenkilöstö: 

Hankekoordinaattori Annu Heikkinen
040 6691044, annu.heikkinen@kainuu.fi

Kehittäjälääkäri Janne Liimatainen
040 1583 382, janne.liimatainen@kainuu.fi

Kehittäjähoitaja Niina Räisänen
niina.raisanen@kainuu.fi

Hoidon jatkuvuuden turvaajat alapalkki

INVESTOINTI 1 HOIDON JATKUVUUSMALLI

Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa Kainuun hyvinvointialueen perusterveydenhuollon vastaanotoilla potilas-lääkärisuhteen jatkuvuutta (potilas-lääkärihoitosuhteen henkilökohtainen jatkuvuus).

Tuotos: Omalääkäri malli, joka noudattelee Omalääkäri 2.0 selvityksen periaatteita. Mallin ytimessä potilas-lääkärisuhteen jatkuvuus ja sitä tukee jo aiemmin kehitetty omahoitajamalli (Potilaan sekä omalääkärin ja omahoitajan henkilökohtaisen hoitosuhteen jatkuvuus). 

 

INVESTOINTI 4 HOIDON JATKUVUUTTA TUKEVAT DIGITAALISET RATKAISUT

Kansalaisten digitaaliset palvelut 

TYÖPAKETTI 1 Sovelluksella tukea elintapamuutoksiin

Tavoitteet: Elintapamuutossovellus tukee ylipainoon liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa omahoitajan/omalääkärin/ravitsemusterapeutin työtä

Tuotos: Toimintamalli potilaiden omahoidon ohjaamiseen elintapamuutossovelluksen avulla

 

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

TYÖPAKETTI 2 Etädiagnostiikka tukemaan pienten kuntien asukkaiden hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta

Tavoitteet: Pienten sotekeskuksien etävastanottojen laadun ja hoidon jatkuvuuden paraneminen

Tuotos: Toimintamalli, jossa omalääkärin vastaanotto tapahtuu etänä hoitaja-avusteisesti etädiagnostiikkavälineitä käyttäen. 

 

Johtamisen ratkaisut

TYÖPAKETTI 3 Hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden seurannan ja arvioinnin digitaalinen tilannetyökalu

Tavoitteet: Toteuttaa ja käyttöönottaa hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden seurantaan digitaalinen tilannetyökalu. 

Tuotos: Digitaalinen hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden seurannan mittarit sisältävä tilannetyökalu on otettu käyttöön perusterveydenhuollon yleislääketieteen poliklinikalla Kajaanissa. Valmius myös muissa kunnissa.

 

INVESTOINTI 2 MONIALAINEN HYTE-PALVELUKONSEPTI 

Hyvinvoinnin monialainen digitaalinen palvelutarjotin

Tavoitteet: Tavoitteena on hankkeessa vahvistaa hyvinvointialueen ammattilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea ammattilaisten ja kainuulaisten Tarmoa-palvelun käyttöä.

Tuotos: HYTE-palvelukonsepti ja digitaalinen palvelutarjotin Tarmoa ovat ammattilaisten ja asukkaiden käytössä ja he osaavat käyttää palvelua. Tarmoa-palvelusta löytyy kattavasti alueen HYTE-palvelut. 

Hoidon jatkuvuus Omalääkäri Omahoitaja Hoidon jatkuvuuden turvaajat