Laitekirjasto

Hankeaika: 1/2020 - 12/2021
Rahoitus: Kainuun sote 100 %

Kainuun soten lääkintälaitteiden ja apuvälineiden keskittäminen alueellisesti - Laitekirjasto -hankkeen tarkoituksena on suunnitella  keskitetty toimintamalli lääkintälaitteiden ja apuvälineiden hallintaan (sisältäen kotiin luovutettavat lääkintälaitteet ja apuvälineet) ja saattaa se käyttöön.

Ensisijaisesti tavoitteena on Kainuun soten lääkintälaitteiden ja apuvälineiden käytön hallinnan ja turvallisuuden varmistaminen ja yhtenäistäminen. Lääkintälaiteturvallisuutta ohjaa mm. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (2010/629) ja EU asetus 2017/745 lääkinnällisestä laitteista. Apuvälineiden luovutusta ohjaavat valtakunnalliset Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.

Asiakkaiden hoitoa pyritään yhä enemmän keskittämään kotiin. Kotona tapahtuva hoito edellyttää usein myös lääkintälaitteiden käyttöä (esim. infuusioautomaatti, sairaalasänky, imu jne.). Valvira edellyttää ja valvoo kotiin luovutettavien lääkintälaitteiden turvallisuutta. Tähän sisältyy mm.laitteen soveltuvuus kotikäyttöön, kotiympäristön soveltuvuus laitteen käyttöön, laitteen luovutus, ohjaus ja opetus, määräaikaishuollot, jäljitettävyys jne. 

Vaikutukset asiakkaan näkökulmasta:

  • asiakas- ja potilasturvallisuus lisääntyy, koska laitekanta, ohjaus ja huolto yhtenäistyvät
  • asiakkaiden hoito- ja palveluprosessi sujuvoituu, kun kotiin luovutettavat lääkintälaitteet ja apuvälineet hallinnoidaan keskitetysti
  • asíakapalvelu paranee, asiakkaat voivat hakea ja palauttaa laitteet yhdestä pisteestä

Yhteystiedot:

Projektisuunnittelija Tarja Suomalainen
tarja.suomalainen@kainuu.fi 
Puh. 044 797 0200

Apuvälinelogistikko Hanna Airaksinen
hanna.airaksinen@kainuu.fi
Puh. 044 797 4321

 

Lääkintälaitteet Apuvälineet