Maaseudun kotiin vietävien teknologia-avusteisen kuntoutuspalveluiden kehittäminen Kainuussa TECNOS-hanke

Toteutusaika: 1.9.2020 - 31.5.2022
Hankkeen kokonaisbudjetti: 337 121 €
Kainuun soten budjetti: 44 436 €
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 70 %
Hankkeen hallinnoija: Kajaanin ammattikorkeakoulu
 

Hankkeen kuvaus:

Tecnos-hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun Soten ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke, jossa pyritään löytämään palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen digitalisaatiota ja etäteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja jo olemassa oleviin kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden seuraamiseen, tukemiseen ja arviointiin. Tecnos-hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kehittää Kainuun maaseudulla tarjottavien kuntoutuspalveluiden monipuolisuutta ja saavutettavuutta luomalla uusia teknologia-avusteisia kuntoutuspalveluiden toimintamalleja ja palvelukonsepteja maaseudulla asuvien palveluntarvitsijoiden käyttöön
  2. Selvittää, suunnitella ja protypoida digitaalisia etäteknologian sovelluksia, joilla voidaan hyödyntää asiakkaan kuntoutumisen seuraamista, tukemista sekä kuntoutumisen arviointia asiakkaan kotona
  3. Uudistaa Kotikuntoutus Konsta toimintamallia etäteknologiaa hyödyntäväksi
  4. Selvittää, suunnitella ja kehittää monipuolisia ja asiakaslähtöisiä kotiin vietäviä kuntoutuspalvelu-konsepteja sekä protypoida niiden käyttöönottoa, hyödyntämistä, arvioida niiden soveltuvuutta sekä jatkokehittää niitä osaksi kuntoutuspalveluita
  5. Vahvistaa Kainuun Soten kuntoutuspalveluiden työntekijöiden, KAMK:n sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalan sekä KAO:n hyvinvointialan opetushenkilöstön  monialaista asiakkaan kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden ohjausosaamista sekä vahvistaa asiakkaiden ja työntekijöiden kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden ymmärrystä, teknologiamyönteistä asennetta ja sekä teknologiaosaamista.

Yhteystiedot:

Jukka Seppänen, projektipäällikkö (KAMK)
044 7101032, jukka.seppanen@kamk.fi

Annu Heikkinen, suunnittelija (Kainuun sote)
040-6719033, annu.heikkinen@kainuu.fi 

kuntoutus