Sarja D: Monistesarjat

D:1 
Tietoa toiminnaksi - hankkeen raportti
Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittämislinjauksia
- Tietoa päihteistä ja päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa (pdf) (word)

D:2
Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista Kainuussa
- Virta Kainuu -osahankkeen loppuraportti (pdf)  

D:3
Palvelutarjotin 2013
- Päivätoimintaa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Kainuussa,
Virta Kainuu -osahanke (pdf) (word) 

D:4
Selvitys tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnoittelusta
- Aktiiviasiakashankkeen selvityksiä (pdf) (word)

D:5
Strengthening the Customer's Freedom of Choise - Aktiiviasiakashanke
Alankomaissa ja Belgiassa syksyllä 2013 (pdf)

D:6
Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti (pdf)

D:7
Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavotteisiin, Hyve - johtamisen
kartta - Kainuun osahankkeen loppuraportti (pdf)

D:8
Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa, Ikäihminen toimijana
- Kainuun osahankkeen loppuraportti (pdf)

D:9
Terveempi Pohjois-Suomi 2 - Kainuun osahankkeen loppuraportti (pdf)

D:10
Selvitys kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistamis- ja
ryhmittelytavoista (pdf)

D:11
Selvitys laatutakuusta, palvelulupauksista sekä palvelutuotekuvauksista 
taustainformaatioksi Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämistä varten (pdf)

D:12
Hyvvinvoinnin palvelutarjotin - käyttöopas palvelusetelituottajille (pdf)

D:13
Hyvinvoinnnin palvelutarjotin - käyttöopas palveluntuottajille (pdf)

D:14
Rekisteröitymisopas - Näin annas perustietosi Hyvinvoinnin
palvelutarjottimelle (pdf)

D:15
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas ympärivuorokautisia
hoivapalveluja tuottaville palveluntuottajille (pdf)


D:16
Ylläpitäjän opas - Rekisteröintianomuksen käsittely ja palveluntuottajan
lopullinen hyväksyminen Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle (pdf)

D:17
Ylläpitäjän opas - Hyvinvoinnin palvelutarjottimen eManagement-järjestelmään (pdf)

D:18
Hyvinvoinninpalvelutarjottimen käyttöopas asiakasohjaajille (pdf)

D:19
Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä - Päihde- ja mielenterveyspalveluketjujen,
kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittäminen Lapissa ja Kainuussa,
Loppuraportti Kainuun hankeosio (pdf)

D:20
Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet, Loppuraportti Kainuun 
toiminnallinen osakokonaisuus (pdf)

D:21
Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, RAI-järjestelmän käytön
laajentaminen ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönoton tukeminen (pdf)

D:22
Huolenkarkotuspäivä -esite, Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeen
Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus (pdf)

D:23
Miten minä kommunikoin - inhorehellinen työkirja, Pohjois-Suomen Lasten
Kaste -hankkeen Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus (pdf)

D:24
Vahvistu - Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja (pdf)

D:25
Laatua lastensuojeluun, Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeen
Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus, Loppuraportti 4/2014 - 3/2016 (pdf)

D:26
Virran tuomaa
Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä ja käytännöistä (pdf)

D:27
Virtaa vielä - Virta II -hankkeen loppuraportti (pdf)

D:28
Sosiaalisen kuntoutuksen työryhmän raportti ja suositukset (pdf)

D:29
Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön - Matka-hankkeen 
loppuraportti (pdf) (word)

D:30
Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuun sotessa,
loppuraportti 6/2016 - 6/2017 (pdf)

D:31
Paljon tukea tarvitsevat - Paljon palveluita käytävät,
loppuraportti 8/2015 - 9/2017 (pdf)

D:32
Iäkkäiden maakunnallinen palvelukokonaisuus

D:33
VESOTE - Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon
poikkihallinnollisesti -hanke, loppuraportti 2/2017 - 12/2018 (pdf)

D:34
Erityislasten omaisdoidon kehittäminen Kainuussa - ErinOmainen -hanke,
loppuraportti 1/2017 - 12/2018 (pdf)

D:35
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa 2017 - 2018,
SOS-Kainuu -hanke, loppuraportti (pdf)

D:36
Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentaatio, kirjaaminen ja tiedonkulku
Kainuun sotessa -hanke, loppuraportti (pdf)

D:37
OTE maakunnassa - Polut kuntoon -hanke, loppuraportti (pdf)

D:38
Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa -hanke,
loppuraportti (pdf)

D:39
Opas Erityislasten vanhemmuus ja omaishoidon tuki (pdf)

D:40
Savuttomana leikkaukseen -loppuaraportti (pdf)

D:41
Kainuun palvelusetelikokeilu - Henkilökohtainen budjetti (pdf)

D:42 
ISO SOS - Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä, loppuraportti (pdf)

D:43
Voimaa ryhmästä käsikirja - Osallisuutta ja sosiaalista toimintakykyä vahvistamassa kuntouttavassa sosiaalityössä ja ryhmässä (pdf)