Perussopimus ja säännöt

 

 

Kainuun soten hallintosääntö on hyväksytty yhtymävaltuustossa 19.6.2017 § 7, päivitetty yhtymävaltuustossa 20.6.2018 § 11. Hallintosääntö on voimassa 1.1.2019 alkaen ja sitä on päivitetty yhtymävaltuustossa 16.12.2020, tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi, §:t 157 ja 157a  tulevat voimaan 1.7.2021.

Hallintosääntö korvaa aiemmat säännöt:
- Hallintosääntö 25.10.2012
- Yhtymävaltuuston työjärjestys 25.10.2012
- Tarkastussääntö 11.2.2013
- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 25.10.2012
- Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtosääntö 25.10.2012 

Kainuun soten konserniohje on päivitetty yhtymävaltuustossa 16.12.2020, tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

sääntö sopimus