Vammaisneuvosto

Toimintasuunnitelma 2024

1 § Toiminta

Hyvinvointialuelain (Hyvinvointialuelain (611/2021, § 32) mukaan vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja, lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä.

Vammaisneuvoston jäsenet eivät ole hyvinvointialuelaissa 74 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida tehväänsä virkavastulla.

Aluehallituksen kuuluu huolehtia, että vammaisneuvosto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella sekä annetaan toimintaedellytykset siihen, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vammaisneuvosto toimintaelimenä arvioi olevan merkitystä.

Kainuun hyvinvointialueen hallitus on kokouksessaan,14.6.2022/ § 54, nimennyt Kainuun hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet vuosille 2022–2025. Vammaisneuvostossa toimii kahdeksan (8) kunnan vammaisneuvostoista asetettua jäsentä ja varajäsentä. Sihteerinä toimii hyvinvointialueen asettama sihteeri.

Vammaisneuvoston kokousaineistot julkaistaan Kainuun hyvinvointialueen verkkosivustolla. Vammaisneuvosto tiedottaa sosiaalisessa mediassa yhdessä hyvinvointialueen viestinnän kanssa toiminnastaan.

Kainuun hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö on tullut voimaan Kainuun hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksynnän jälkeen. Aluehallitus on käsitellyt asian 28.11.2022 § 192.

2 § Tehtävät

 • Vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman sekä laatii vuosittain toimintakertomuksen edellisen vuoden toiminnastaan ja antaa sen tiedoksi hyvinvointialueen hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
 • Vammaisneuvoston edustajille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen lautakunnissa, jolloin osallisuuden toteutumisen edistämisen ja kohderyhmien äänen kuulumisen vuoksi, läsnäolo- ja puheoikeus on hyvä määritellä (toimintasääntö 7§).
 • Alueellisen vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuus pitämällä esillä osallisuuden, saavuttavuuden ja oikeuksien näkökulmia hyvinvointialueen päätöksenteossa, palveluissa, toiminnassa jo valmisteluvaiheessa kaikkia vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vammaisneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista päätettävissä olevista asioissa.
 • Vammaisneuvoston integroituminen hyvinvointialueen koulutustoimintaan.
 • Tehtävänä on antaa lausuntoja ja kannanottaoja Kainuun hyvinvointialueen suunnitelmiin, toimintaan ja tarvittaessa palveluihin.
 • Edistää hyvinvointialueen yhteistyötä kunnallisten vammaisneuvostojen ja Kainuun hyvinvointialueen välillä sekä Kainuun alueen vammais- ja potilasjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on lisätä kuntavierailuja ja yhteisiä tapahtumia.
 • Kiinnittää huomiota esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumiseen asiakkaiden käytössä olevissa ulko- ja sisätiloissa. Osallistua jo suunnitteluvaiheessa/ ennakkoarviotoiminnassa mm. esteettömien pysäköintipaikkojen, opastaulujen ja uusien/saneerattavien rakennusten tilojen suunnittelussa. Lisätään yhteistyötä eri toimialueiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa.
 • Tehdä yhteistyötä kainuulaisten järjestötoimijoiden ja julkisten vaikuttamistoimielinten kanssa.
 • Vammaisneuvosto voi valita keskuudestaan pienemmän työvaliokunnan/ työryhmän valmistelemaan asioita. Työryhmätyöskentelyä lisätään.
 • Sosiaalisessa mediassa vammaisneuvoston toiminnasta tiedottaminen hoidetaan yhdessä hyvinvointialueen viestinnän ja vammaisneuvoston kanssa.

   

Kokousaikataulu:

 • to 13.6.2024 klo 12
 • to 12.9.2024 klo 12
 • to 31.10.2024 klo 10
 • to 5.12.2024 klo 12

Jäsenet:

Varsinainen jäsenVarajäsenKunta
Kaija Patronen, pj.Jorma VäyrynenKajaani
Leena Jokinen, vpj.  Toimi HiltunenPuolanka
Mikko TolonenAri Saastamoinen  Suomussalmi
Eine KarvonenErkki HeikkinenKuhmo
Riitta TrumfSaimi KurkinenRistijärvi
Kalevi ValtanenTarja PääkkönenSotkamo
Kaisu KarppinenMaarit RautiainenPaltamo
Anita AnttonenKaisa JuntunenHyrynsalmi
Esa Ahonen aluehallituksen edustaja

Koordinaattori:
Seija Seppänen
puh. 0400 197 235
seija.a.seppanen@kainuu.fi

Sih­tee­ri:  
Heli Polvinen
puh. 044 797 0524
heli.polvinen@kai­nuu.fi

(päivitetty: 24.4.2024)