Vanhusneuvosto

1 § Tarkoitus

Vanhusneuvosto on hyvinvointialuelakiin perustuva vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuitenkaan hyvinvointialuelain 35 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä hyvinvointialueen viranomaisia. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole hyvinvointialuelain 74 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida tehtäväänsä virkavastuulla.

Vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää ikääntyneen väestön osallisuutta sekä huomioon ottamista hyvinvointialueen päätöksenteossa ja kaikissa ikääntyneitä koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa sekä edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa.

2 § Tehtävät

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston tehtävänä on

  1. vaikuttaa Kainuun hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta,
  2. edistää vanhusten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia maakunnassa,
  3. edistää yhteistyötä vanhusten, kunnallisten vanhusneuvostojen ja hyvinvointialueen välillä.

Kainuun h​​​yvinvointialueen vanhusneuvosto

      4. seuraa, arvioi, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita,
      5. tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella,
      6. kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan.

Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista. Vanhusneuvoston tulee olla myös oma-aloitteinen asioiden hoitaja. Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Kokousaikataulu:

to 6.6.2024 klo 10

to 5.9.2024 klo 10

Jäsenet:

Varsinainen jäsenVarajäsenKunta
Antero Kyllönen, pj.Timo HurskainenKajaani
Tuula Rossi-Määttä, vpj.Eija ZittingSotkamo
Mikko PesonenEsa AnttonenKajaani
Taina PaulomäkiYrjö HeikkinenPuolanka
Matti KotolaMarja-Liisa HolappaSuomussalmi
Maija IngetRitva KomulainenKuhmo
Raija SievänenMartti RomppainenRistijärvi
Terttu KarjalainenArja JauhiainenPaltamo
Esko HeikkinenTuula KivijärviHyrynsalmi
Markku Oikarinen aluehallituksen edustaja

Koordinaattori:
Leena Laurikainen
puh. 044 797 4777
leena.laurikainen@kainuu.fi

Sihteeri: 
Heli Polvinen
puh. 044 7970 524
heli.polvinen@kainuu.fi

(päivitetty 29.4.2024)