Yhdessä ihmisen parhaaksi

Hankeaika: 8/2020 - 7/2022
Kainuun soten budjetti: 51 638 €
Rahoitus: ESR 75 %
Hankkeen hallinnoija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen päätavoitteena on edistää sosiaali-, terveys- alan osuvaa koulutusta sekä koulutuksen ja työelämän
vuorovaikutusta. Tavoitteena on varmistaa Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattiopiston
opetushenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon työelämän ja johdon sekä kolmannen sektorin monialaista
palliatiivisen hoidon osaamista. Tavoitteena on luoda yhdessä Kainuun alueen palliatiivisen hoidon moniammatillinen
toimintamalli. Tavoitteena on vahvistaa palliatiivisen hoidon etähoidon osaamista. Hankeen tavoitteena on hoitotyön
perusopetuksen opetussuunnitelman kehitystyö palliatiivisen hoidon osalta sekä ylemmän ammattikorkeakoulun
opetussuunnitelman osalta. Tähän liittyy Kainuun soten palliatiivisen osaamisen täydennyskoulutussuunnitelman
luominen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että oppilaat, opiskelijat ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut entistä asiakaslähtöisemmin ja sujuvammin.

Hankkeen toimenpiteet muodostuvat kolmesta työpaketista. Työpakettien tarkan sisällön rakentuminen perustuu
hankkeen aikana toteutuvasta suunnittelutyöstä. Työpaketti 1 muodostuu palliatiivisen hoidon osaamista vahvistavasta
koulutuksesta. Koulutuksen sisältöjen suunnittelussa huomioidaan organisaatiokohtaiset tarpeet. Työpaketissa 1
keskitytään osaamisen lisäämiseen tiedon avulla; koulutusorganisaatioihin ja työyksiköihin koulutetaan palliatiivisen
hoidon kehittäjiä. Työpaketit 2 ja 3 keskittyvät uuden osaamisen integrointiin osaksi eri alojen ammatillista ja
korkeakoulu koulutusta sekä osaamisen arviointiin, juurruttamiseen sekä tiedon levittämiseen.

Kainuun soten tavoitteet:

  1. Vahvistetaan työelämätoimijan ja oppilaitoksen yhdessä toimimista
  2. Kehitetään ammattilaisten osaamista yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa
  3. Luodaan malli alueelliselle palliatiiviselle hoidolle yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Malli sisältää mm. moniammatillisuuden sekä eri ikäryhmien tarpeet, ensihoidon roolin määrittämisen, diagnosoinnin ja päätöksenteon sekä alueellisen konsultaation näkökulmat ulottuen alueen hoito/hoiva-alan yrittäjiin sekä läheisten ja 3. sektorin integroimisen malliin.

Yhteystiedot:
Suunnittelija Tarja Suomalainen
tarja.suomalainen@kainuu.fi
Puh. 044 797 0200