KAICO

Kainuulaisten COVID-19-potilaiden vasta-ainevasteen kehittyminen ja säilyminen - KAICO

Hankeaika: 4.5. - 31.12.2020
Budjetti: 39 700 €
Rahoitus: Kainuun Liitto, maakunnan omaehtoinen kehittämisen rahoitus 79,9 %, 31 700 €

Kyseessä on rinnakkaishanke Mittaustekniikan yksikön hankkeen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeilla on yhtenäinen ja yhteinen tutkimussuunnitelma. Ao, ta voite­ ja toimenpideselvitykset ovat osin yhtenäisiä MITY:n hakemuksen vastaavan kohdan kanssa.

  1. Selvitetään, kuinka suurelle osalle COVID­19 positiivisiksi todetuista muodostuu SARS­CoV­2 ­vasta­aineita.
  2. Tutkitaan, onko vasta-ainevasteissa eroja eri potilasryhmien välillä. Keskeisimpinä ryhminä tutkitaan senioriväestön ja työikäisten välisiä eroja. Lisäksi selvitetään muiden tekijöiden, kuten sukupuolen ja perussairauksien mahdollista vaikutusta.
  3. lmmuunivasteiden selvittämisen lisäksi luodaan Kainuulle oma, alueen erityispiirteet huomioon ottava koronaviruksen leviämisen ennustemalli. Mallia voidaan hyödyntää terveydenhuollon resurssien mahdollisimman tehokkaaseen kohdentamiseen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

  1. Kartoitetaan koronavirusvasta-­aineiden määritykseen tarkoitettujen määrityskittien kaupalliset toimittajat (pääosin jo tehty) ja selvitetään hankkeelle parhaiten soveltuva vaihtoehto.
  2. Lausunnon hakeminen tutkimuksen eettisyydestä Pohjois­Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Lausuntohakemus on pakollinen lääketieteelliselle tutkimukselle (puoltava lausunto saatu).
  3. Tutkittavien rekrytointi ja näytteenotto (pääasiassa Kainuun sote vastaa tästä).
  4. Näytteiden esikäsittely ja analysointi valitulla määrityksellä.
  5. Data-­analyysit (sote ) ja tulosyhteenveto, jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja valmistelu sekä tiedottaminen tuloksista MITYn kanssa.
  6. Alueellisen ja fokusoidun epidemiamallin kehittäminen, immuunivastetulosten integrointi siihen. Resurssien kohdentamisen mallinnusmahdollisuuksien kartoitus (sote)

Tulokset

1. Vasta-ainemittauksien tekeminen ja seuranta on pitkäjäneistä tutkimustyötä. KAICO-hankkeen jälkeen sen toteuttamista jatkaa TiePa-yhteishanke "Tiedosta suojaa pandemiassa"  (Mittaustekniikan yksikkö MITY, Kainuun sote; 1/2021-4/2022). TiePa-hankkeen esittely.

2. Alueelliseen epidemiamallinnukseen ja terveydenhuollon resursoinnimalleihin liittyvä raportti:

KAICO-hankkeen raportti: Epidemiamallinnus Kainuussa 2020 (pdf-raportti ja koostekalvot)

 

Pandemia Covid-19 Tutkimus