Hyvän mielen kunta

Hankeaika: 9/2021 - 11/2022
Rahoitus: STM 80 %
Hankkeen hallinnoija: MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tavoitteet:

Hankeen tavoitteena on kuntalaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistuminen arkiympäristöissä ja asuinalueilla hallinnonalojen yhteistyöllä. Hankeen taustalla on Mielenterveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapa, joka lähtee ajatuksesta että kaikilla toimialoilla vaikutetaan mielenterveyteen, kuten hyvinvointiin ja terveyteen. Kuntalaisten hyvä mielenterveys edistää puolestaan kunnan muiden sektoreiden tavoitteiden saavuttamista. Hanke tukee kuntiin jäävää hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyötä Hyvän mielen kunta –konseptilla.

Kainuussa toteutettavalla osahankkeella on tavoitteena muodostaa käytännönläheinen ja kattava valikoima mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja kuntien käyttöön.

Kainuun osahankkeen toimenpiteet:

Kainuun maakunta vastaa hankkeessa alueen toimijoiden mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yhdyspintatyön mallintamisesta sekä yhteiskehittää vertaisoppimista yhdyspintatyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. 7(10) Kainuun osahankkeessa mallinnetaan sitä, kuinka maakunnan asiantuntijuus ja rooli sote-järjestäjänä, kuntien hyte-työ, seurakunnat, järjestöt ja muut maakunnan olennaiset toimijat toteuttavat mielenterveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä verkostomuotoisesti toimijoiden hyte-yhdyspinnalla. Tätä tuetaan toteuttamalla verkostojohtamisen koulutus. Mallinnus kattaa muun muassa eri toimijoiden roolit, tehtävät, vastuut ja asiantuntijuudet sekä niiden kytkennät toisiinsa ja sote-palvelujärjestelmään.

Mallinnuksessa jäsennetään verkostojohtamisen työtä eli minkälaisten toimintatapojen kautta verkostossa muodostetaan yhteiset tavoitteet sekä seurataan ja arvioidaan niitä. Lisäksi mallinnukseen sisällytetään tiedolla johtaminen mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudessa. Mallinnus toteutetaan Kainuussa, mutta sitä työstetään yhdessä Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien kanssa ja siitä rakennetaan geneerinen malli, joka on sovellettavissa eri maakunnissa.

Kainuun mallinnus täydentää Kainuun HELLÄ-hanketta (Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma) ja KaRa-hanketta (rakenneuudistus). Jälkimmäiseen sisältyy Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettava osio, jossa kehitetään vaikuttavan hyte-työn mittareita.

mielenterveys mieli kunta