Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa)

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2020 – 31.12.2021
Hankkeen rahoitus: STM:n valtionavustus (80 %) 1 377 080,00 €, Kainuun sote 469 270,00€
Hankkeen hallinnoija: Kainuun sote

Hankkeen kehittämistyön tavoitteena on valmistautua Kainuussa sote-uudistukseen, kehittää johtamista ja ohjausta selkiyttämällä järjestämistehtävää. Siihen liittyen kehitetään tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja osaamista sekä käyttöönotetaan tiedolla johtamista tukevia työvälineitä. Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan käyttöönottamalla digitaalisia välineitä.

KaRa-hanke koostuu neljästä osa-alueesta:

Osa-alue 1 Hankekoordinaatio ja -hallinto
-  sisältää vapaaehtoisen alueellisen valmistelun ja hankekoordinaation.

Osa-alue 2 Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
-  koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat Järjestämistehtävän selkiyttäminen, Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen, Tietojohtamista tukevat työvälineet ja Tiedolla johtamisen pilotti.

Osa-alue 3 Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
-  koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat Asukkaan sähköiset asiointipalvelut, Työntekijän digitaaliset työvälineet, Tiedon laadun parantaminen ja Kyberturvallisuuden parantaminen.

Osa-alue 4 Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen
-  sisältää Kainuun soten osallistumisen Pohjois-Pohjanmaan hallinnoimaan osahankkeeseen: Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu: Ydinyksikön perustaminen ja osaamiskeskusten luominen. Tämän osa-alueen omarahoitusosuus ei sisälly KaRa:n kokonaiskustannuksiin. Osahankkeen kokonaiskustannus Kainuun soten osalta on 65 000 €, josta omarahoitusosuus on 13 000 €.

KaRa-hankkeella on yhteinen ohjausryhmä Kainuun soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - osa I: Helposti lähelläsi (HELLÄ) -kehittämishankkeen kanssa.

Hankesuunnitelma (KaRa)

Yhteystiedot:

Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö

Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja
puh. 044 710 0862
marita.pikkarainen@kainuu.fi

Kristiina Taskinen, projektipäällikkö (KaRa)
puh. 040 671 9027
kristiina.taskinen@kainuu.fi