Kainuun Digituki -hanke

Toteutusaika: 1.11.2019-31.10.2020
Kainuun soten budjetti: 44 010 € 
VM:n rahoitus: 100 %
Hallinnoija: Kainuun liitto

Kainuun digituki on valtiovarainministeriön rahoittama ja Kainuun liiton hallinnoima hanke digituen alueelliseen koordinaatioon. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019-31.10.2020. Digituen alueellisen koordinaation tavoitteena on taata digituen saatavuus niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Kumppaneina hankkeessa toimivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) sekä Kajaanin kaupunki. Väestörekisterikeskus (1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto) toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana.

Kainuun liiton tehtävänä on alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen, digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada digitukea ja lisätä kansalaisten sähköisten palveluiden käyttämistä. Kainuun soten ja alueen kuntien tehtävä on selvittää, miten niiden asiakkaiden ohjausta sähköiseen asiointiin voitaisiin edistää ja millaista apua tarvitaan sähköisten palvelujen käyttöönotossa.

Hankkeen tarkoituksena on koota digitukea antavat tahot ja toimijat tietoa aktiivisesti vaihtavaksi verkostoksi, joka pystyy jatkossa vastaamaan eri kansalaisryhmille annettavasta digituesta aiempaa kattavammin. Tavoitteena on, että verkoston toimijat kehittävät palvelujaan hankkeen kautta saadun palautteen mukaan.  Digituen antajien (esim. järjestöjen) osaaminen ja niiden digituen antamisen resurssit ovat kysymyksiä, joihin hankkeen aikana pyritään löytämään ratkaisuja. Digituen opastuksessa ja neuvonnassa tullaan kokeilemaan uusia kanavia. Hankkeen aikana haetaan pysyvä toimintamalli ja tavat hoitaa digituen järjestämistä alueella kattavasti, kaikki käytettävissä olevat resurssit ja käyttäjäryhmät huomioiden.

Kainuun soten tavoitteet:

  1. Selvittää henkilöstön taidot ja kyvykkyys digituen antamiseen ja sähköisiin palveluihin ohjaamiseen
  2. Lisätä henkilöstön osaamista asiakkaiden ja potilaiden ohjaamiseen digitukeen

Yhteystiedot:
Suunnittelija Sanna Piirainen
puh. 040 636 3423
sanna.h.piirainen@kainuu.fi

Digituki kehittämishanke