Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluita käyttävät

Pohjois-Suomessa toteutettava Kaste ohjelman mukainen kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Kolpeneen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, joka on tehnyt hallinnoinnista sopimuksen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKEn kanssa.  Hankkeen johdosta vastaa Kaisa Kostamo-Pääkkö. 

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden toiminta-aika on 31.8.2015 - 30.9.2017.

Koko hankkeen tavoitteet: 

  1. Paljon tukea tarvitseva asiakas on keskiössä – sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään asiakaslähtöisiksi, oikeudenmukaisiksi ja vaikuttavuuteen perustuviksi  
  2. Hyödyntää tiedontuotantoa palveluiden kehittämisessä 
  3. Toiminnallinen sote-integraatio alueilla  

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet:

Päämääränä on lisätä  asiakkaiden osallisuutta ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, niin että asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi, tuetuksi, autetuksi ja palvelluksi. 

Tavoitteena on

  • moniammatillinen, asiakkaan hoidon tarpeen arviointi – työskentelymalli pitkäaikaissairaille, moniongelmaisille asiakkaille/potilaille; mallissa oleellista on antaa aikaa ongelmiin perehtymiseen ja yhteiseen suunnitteluun. 
  • Tarpeenarvioinnista seuraa asiakkaan/potilaan terveys-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekeminen moniammatillisella tiimillä. Selvitetään miten voidaan liittää toimintamalliin omasote sähköinen asiointialusta esimerkiksi suunnitelman seurantaan ja asiakkaan asiointiin liittyen.
     

Kehitetään proaktiivista toimintamallia riskiryhmien tavoittamiseen,  vastaanottamiseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Kainuun sähköisen asiointikanavan omasoten avulla kuntalaisille tarjotaan erilaisia elämäntapa- ja terveystestejä. Riskiryhmiin kuuluvat, tavoitetut kuntalaiset kutsutaan aktiivisesti terveysneuvontaan ja ohjauksen piiriin. Luodaan malli omasoten kautta tehtävälle riskiryhmien (tunnistetuille) terveysvalmennukselle ja ryhmätoiminnoille.  

Yhteystiedot:

Erja Helttunen, suunnittelija
Puh. ​​​​044 797 4828
erja.helttunen@kainuu.fi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, Suomussalmi
Postiosoite: PL 400, 87070 Kai­nuu

 

kehittämishanke