Savuttomana leikkaukseen Kainuun sotessa

Savuttomana leikkaukseen – hanke on Kainuun soten omarahoitteinen hanke.

Hankkeen tarkoituksena on luoda Savuttomana leikkaukseen -toimintamalli, jossa tupakoivaa asiakasta autetaan tupakasta vieroituksessa tarjoamalla hänelle tukea, kannustusta ja ohjausta ennen leikkausta, sairaalahoidon aikana ja sen jälkeen. Toimintamallin kehittäminen toteutuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden ja henkilökunnan tietoisuutta tupakoinnin vaaroista ja vahvistaa henkilökunnan osaamista tupakasta vieroituksessa sekä sopia yhtenäisistä lähete- ja kirjaamiskäytännöistä ja vahvistaa organisaation tupakasta vieroituksen yhdyshenkilöverkostoa.

Savuttoman leikkaukseen toimintamallissa lähdetään liikkeelle pilotointiryhmästä, joka käsittää Kainuun soten kirurgian poliklinikan leikkaukset. Näitä leikkauksia tehdään noin 4000 vuodessa sisältäen ortopedian ja traumatologian, gastroenterologian, urologian, thorax- ja verisuonikirurgian, plastiikkakirurgian ja käsikirurgian.  Pilotointi aloitetaan kun tarvittavat valmistelutyöt on tehty ja henkilökunnalla on riittävä osaaminen tupakasta vieroituksessa. Ensimmäisen kehittämisvaiheen jälkeen Savuttomana leikkaukseen toimintamallia laajennetaan.

Asiakas hyötyy monin eri tavoin tupakoinnin lopettamisesta ennen leikkausta. Tupakoinnin lopettaminen riittävän ajoissa ennen leikkausta vähentää merkittävästi leikkaukseen liittyviä komplikaatioita kuten haavainfektioita, keuhkokuumetta ja sydän- ja aivoinfarkteja. Myös asiakkaan sairaalahoitopäivät vähenevät, hoitotulokset paranevat ja elämänlaatu paranee. Tupakointi voi olla myös peruste perua tai siirtää leikkaus. Tupakoinnin lopettaminen vähintään kaksi kuukautta ennen leikkausta lisää huomattavasti leikkauksen onnistumisen ja siitä toipumisen mahdollisuutta. Asiakkaan tupakoimattomuutta tuetaan sairaalassaoloaikana ja kannustetaan jatkamaan tupakoimattomuutta vähintään kuukauden ajan leikkauksen jälkeen.

Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta edesauttaa pysyvää tupakoimattomuutta. Tupakoinnin lopettaminen on tärkein terveyttä edistävä päätös. Odotusaika kirurgiseen toimenpiteeseen on ainutlaatuinen ajankohta tehdä pysyvä muutos – todennäköisyys onnistua on suurempi kuin koskaan!

Hanke on päättynyt 30.6.2019, suunnittelijana toimi sairaanhoitaja Sirkku Kemppainen.

 

Savuttomana, leikkaukseen, tupakoinnin lopettaminen