Soten kirjaaminen

Dokumentaatio, kirjaaminen ja tiedonkulku Kainuun sotessa

Hankkeen rahoitus: Kainuun sote 100 %
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018

Tavoitteena on kehittää Kainuun sotessa asiakas/potilastiedon kirjaamista ja tiedonkulkua asiakaslähtöisesti sujuvaksi ja laadukkaaksi sekä kehittää luotettavia kirjaamiskäytäntöjä kuvitteellisten asiakkaiden avulla. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kirjaamisen sisällön ja muodon kehittämistä, toimintatapojen yhdenmukaistamista ja tiedon kulun varmistamista.

Asiakas hyötyy laadukkaasta kirjaamisesta ja tiedonkulusta
•    tiedot ovat saatavilla siellä, missä asiakasta palvellaan, eikä tarinaa tarvitse aina aloittaa alusta
•    palvelu on yhdenmukaisempaa riippumatta siitä, missä asiakas asioi
•    tietosuoja ja oikeusturva paranevat

Ammattilaisten työ sujuvoituu ja helpottuu
•    asiakkaan palvelu/hoito on helpompi suunnitella, toteuttaa ja arvioida, kun asiakkaan tausta- ja palvelutiedot ovat saatavilla
•    tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on helpompi suunnitella ja järjestää, kun ajantasainen tieto on käytettävissä
•    yhteistyö helpottuu, kun asiakastieto on saatavilla eri palveluissa
•    sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työprosessi helpottuu, kun asian ja asiakirjojen käsittely on yhtenäistetty

Kainuun soten potilastietojärjestelmästä potilaita koskevat tiedot ovat jonkin aikaa siirtyneet potilastiedon arkistoon (eKanta). Asiakaslähtöinen laadukas ja jäsennelty kirjaaminen mahdollistaa, että tieto siirtyy sinne oikeassa muodossa. Näin asiakas löytää itseään koskevat tiedot eKanta-arkistosta. Myös ammattihenkilöstö voi hyödyntää asiakkaan luvalla tarvittaessa eKanta-arkiston tietoja työssään.

Tulevaisuudessa asiakkaan on mahdollista katsoa eKanta-arkistosta itseään koskevia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja ajasta ja paikasta riippumatta. Taustalla on uusi asiakasasiakirjalaki 3/2015, joka edistää sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitteiden toteutumista ja valmistaa siirtymistä asiakastiedon arkiston käyttöönottoon. Laissa säädetään, mitä asiakastietoja tulee kirjata ja kuinka asiakastietoja käsitellään.

Soten kirjaaminen –hankkeen ohjausryhmä:
Marita Pikkarainen kehittämisjohtaja
Marja-Liisa Ruokolainen sosiaalialan erikoissuunnittelija
Marjo Huovinen-Tervo hallintoylihoitaja

Hankkeen suunnittelijoina toimivat Tarja Myöhänen ja Katja Helenius.