Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen OYS:n erityisvastuualueella – Kainuun osahanke

Hankeaika: 5/22 - 12/23
Rahoitus Kainuun osahankkeelle: STM 92 000 €
Hankkeen hallinnoija: OYS

Hankkeen päätavoite on, että palliatiivista hoitoa tarvitseva potilas tunnistetaan paremmin terveydenhuollossa ja potilaan hoito toteutuu potilaan tarpeiden mukaisesti ja tarpeita vastaavalla hoito- ja palvelutasolla. Erityistason poliklinikoiden koordinaatioroolia potilaan hoidossa vahvistetaan, ja vaikeista sairaustiloista kärsivien potilaiden pääsyä palliatiivisen hoidon poliklinikoille lisätään sekä erityisosaamista jalkautetaan A-tason yksikköihin lisäämällä etäkonsultaatioiden määrää ja laatua. Potilaan kotihoitoa tai hoitoa sosiaalipalvelulain alaisissa yksilöissä tuetaan kotisairaalaverkostolla, jossa on määritelty konsultaatiokäytänteet myös erityistasolle (B,C). Ensihoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden rajapinnassa toimintakäytännöt sovitaan ja kuvataan. Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamista palliatiivisesta hoidosta vahvistetaan.

Kainuun soten tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää A-tason palliatiivisen hoidon yksiköiden toimintaa sekä kuvata terveyskeskuksien vastaanottojen, kotisairaalan, ensihoidon, kotihoidon ja asumispalvelujen yhtymäpinnat sekä yhteistyön toimintamallit ja toimintaprosessit palliatiivista hoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa. Digitaalisten palvelujen osalta kehittämisessä laajennetaan olemassa olevia työkalujen käyttöä eritoten konsultaatioiden toteuttamisessa sekä pyritään tunnistamaan uusia digitaalisia palvelutarpeita. Terveydenhuollon ammattilaisten palliatiivisen hoidon koulutuksen, työohjeiden sekä palliatiivisen hoidon palveluketjun kuvauksen avulla vahvistetaan osaamista palliatiivisesta hoidosta. Väestölle suunnatun viestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta palliatiivisesta hoidosta. 

Kainuun soten toimenpiteet:

Kaikissa palliatiivista hoitoa toteuttavissa yksiköissä palliatiivisen hoidon tarpeessa oleva potilas tunnistetaan ja hänelle järjestetään palliatiivinen hoito sillä palvelujärjestelmän tasolla, joka on potilaan sairaustilan ja hoidon vaativuuden kannalta on tarkoituksenmukaisinta. Potilaalle laaditaan ennakoiva hoitosuunnitelma ja varaudutaan konsultoinnin tai erityistason hoidon tarpeisiin. Henkilöstö tunnistaa oman sekä toimipisteensä roolin palliatiivisen hoidon palveluketjussa ja henkilöstölle järjestetään palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksia jokaisella hoidon tasolla sekä tuetaan henkilöstön osaamista palliatiivisen hoidon työohjeiden avulla. 

Ajankohtaista:


Yhteystiedot:

Kainuun osahanke:

Suunnittelija Heidi Keronen, hanketyöaika 50 % viikossa
heidi.keronen@kainuu.fi
Puh. 040 158 3382

FINNPALL - Oys Erva, PPSHP:

Projektipäällikkö Minna Hökkä
minna.hokka@ppshp.fi
puh. 044 715 7078

Palliatiivinen