Mukana elämässä - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 31.3.2021 – 30.6.2023
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus (80 %)
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun hyvinvointialue

Hankkeessa haetaan uusia keinoja itsemurhien ehkäisyyn Kainuussa ja tavoitteena on kohdentaa toimia varhaisen tuen tarjoamiseen, itsemurhavaarassa olevien riskiryhmien tukemiseen ja hoidon kehittämiseen. Tavoitteena on myös tunnistaa koronakriisin aiheuttamia ongelmia Kainuun väestössä, erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien osalta sekä rakentaa matalan kynnyksen tukimalleja vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestösektorin, kuntien koulu- ja oppilashuolto ja muu sivistystoimen henkilöstö sekä asiakkaat ja asukkaat. Toimintaa ja palveluja kehitetään väestön, erityisesti haavoittuvissa tilanteissa ja itsemurhavaarassa oleville ja heidän läheisilleen.

Hanke on valmisteltu Kainuun soten moniammatillisessa työryhmässä, jossa on ollut mukana asiantuntijoita kehittämis- ja suunnitteluyksikön lisäksi nuorisopsykiatriasta, aikuisten mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoidosta, perusterveydenhuollosta, aikuissosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista sekä järjestötoimijoista (Kainuun Kriisikeskus / Kainuun mielenterveysyhdistys KaMi ry ja MIELI, Suomen mielenterveys ry).

Hankkeen päämääränä on itsemurhayritysten ja itsemurhien määrän vähentyminen Kainuussa. Tavoitteena on, että mielenterveys nähdään pääomana, lasten ja nuorten mielenterveys rakentuu arjessa ja ihmisten tarpeiden mukaisesti sekä laaja-alaiset ja yhdenvertaiset palvelut toteutuvat. Tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyä alueella, lisätä tuen tarjoamista riskiryhmille sekä kehittää vaikuttavaa hoitoa ja palvelua peilaten niitä erityisesti Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), Päihdehuoltolakiin (41/1986) ja lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015), huomioiden tulevat lakien uudistukset. Keskeisenä tavoitteena on kehittää Itsemurhien ehkäisyä ja itsemurhaa yrittäneiden hoitoa Käypä hoito -suosituksen mukaisiksi ja Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020–2030 mukaisesti.

Yhteystiedot

Saara Pikkarainen, projektipäällikkö
puh. 044 797 0419
saara.pikkarainen@kainuu.fi

Eija Hujanen, suunnittelija
puh. 040 671 1091
eija.hujanen@kainuu.fi

Hankesuunnitelma

 

Itsetuhoisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta. Työkalupakki työpaikoille. (linkki)

 

 

Itsemurhien ehkäisy