Ohjausryhmä

Mukana elämässä - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Pikkarainen Marita, kehittämisjohtaja, pj.
Kainulainen Anna-Liisa, vs. tulosaluejohtaja (hyvinvointipalvelut)
Mäklin Jaana, vastuualuepäällikkö (ikäihmisten palvelut), vara Salomaa Seija
Pulkkinen Jukka, koordinoiva oh. (aikuisten mt- ja riippuvuuksien hoito), vpj.
Haataja Marja-Liisa, ylihoitaja (nuorisopsykiatria), vara Paananen Jutta
Heikkinen Erno, kunnanjohtaja (Suomussalmi)
Härkönen Jenna, hyvinvointiaktivaattori (Paltamo)
Rautio-Wacklin Jaana, sairaalapastori (Kajaanin ev.lut. srk.), vara Ingman Elina
Hökkä Minna, koulutusjohtaja (KAMK)
Kainumaa Anu, opettaja (KAO), vara Savilampi Heli
Suorsa-Peltonen Satu, vastaava työterveyslääkäri (Kainuunmeren Työterveys)

Muut osallistujat:

Ridanpää Soile, erityisasiantuntija (STM)
Pikkarainen Saara, projektipäällikkö (Mukana elämässä -hanke)
Juntunen Hanna-Kaisa, projektisihteeri/viestijä (Mukana elämässä -hanke), siht.

 

Ko­kouk­set syk­sy 2021:

ti 21.9.2021 klo 9-11
to 25.11.2021 klo 10-12

Ko­kouk­set ke­vät 2022:

to 17.2.2022 klo 9-11
to 19.5.2022 klo 9-11 (peruttu)

Ko­kouk­set syk­sy 2022:

to 18.8.2022 klo 9-11
to 17.11.2022 klo 9-11

Ko­kouk­set kevät 2023:

to 23.2.2023 klo 9-11
to 25.5.2023 klo 9-11 (peruttu, siirretty)
to 15.6.2023 klo 10-11.30

 

Mukana elämässä - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hank­keen oh­jaus­ryh­män pöy­tä­kir­jat: