Lape-muutosagentti

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, joka toteutetaan vuosina 2016 - 2019. Kärkihanketta johtaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). LAPE - muutosohjelman keskeisenä tavoitteena on koota lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti verkostoituvaksi kokonaisuudeksi ja varmistaa palveluiden sekä hyvinvointia tukevan toiminnan yhteensovittaminen maakuntien ja kuntien hallintorajojen yli. Tehtävänä on peruspalvelujen vahvistaminen, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa sekä palveluissa. Muutosohjelman lähtökohtana ovat lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. LAPE -muutosohjelmaan sisältyy Kainuussa alkava MuKaVa Kainuu –hanke. Hanke on osa matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä ja sen tavoitteena on Kainuussa vuonna 2008 aloitetun perhekeskustoiminnan vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen  erityispalvelujen, varhaiskasvatuksen, koulun ja eri järjestöjen kanssa. 

Jokaisessa maakunnassa toimii oma LAPE - muutosohjelma -kärkihankkeen muutosagentti. Muutosagentin keskeisenä tehtävänä on koordinoida ja edistää muutosohjelman tavoitteiden toteutumista maakunnassa, luoda motivoitunut ja kehitysmyönteinen ilmapiiri muutosohjelman toteutumiseksi sekä välittää tietoa ja näkökulmia maakunnasta valtakunnalliseen LAPE-työhön. Muutosagentti työskentelee yhteistyössä maakunnallisen LAPE-työryhmän kanssa, joka Kainuussa on koottu lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asiantuntijoista; kuten Kainuun soten hallitus, perhekeskus, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, varhaiskasvatus, koulu ja toinen aste, Itä Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, ev.lut. seurakunta, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) sekä vapaa-aikatoimi. Lisäksi jokaisessa kunnassa toimii monialainen työryhmä, joka toimii paikallisena asiantuntijatiiminä kehittämisyhteistyössä. 

Lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Sen tärkein tavoite on perusoikeuksien eli terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille. Lapsen oikeus esimerkiksi terveydenhuoltoon tai koulutukseen ei ole mielipidekysymys, vaan valtioita sitova ihmisoikeussopimus. Suomessa sopimus astui voimaan 1991. (Unicef)

”Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus.”  (J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri)

Kainuun soten Lape-muutosagenttina toimi Anna-Kaisa Korpinen.