Erityislasten omaishoidon kehittäminen - ErinOmainen

Hankkeen toteutus: 1.1.2017 -31.10.2018
Kainuun soten kokonaisbudjetti: 273 000 euroa (STM 80 % ja Kainuun sote 20 %)
Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Kainuun soten hankesuunnitelma.pdf

ErinOmainen-hanke on osa Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI) I&O kärkihanketta. ErinOmainen-hankkeessa Kainuussa kehitetään erityislasten omaishoidon toimintamalli ja luodaan erityislapsiperheille suunnattua palveluohjausta. Hankkeessa hyödynnetään digitalisointia asioinnin työvälineenä sekä juurrutetaan erityislapsiperheille suunnattu maakunnallinen/alueellinen työparimalli, jolla pystytään vastaamaan laaja-alaisesti erityislapsiperheiden haasteisiin ja tukemaan perheitä ennaltaehkäisevästi, matalan kynnyksen periaatteella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuun alueella asuvat erityislapsiperheet:

  • 0-17 -vuotiaat lapset
  • lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä olevat sekä perheet, jotka eivät tukea saa
  • erityistä tukea tarvitsevat
  • pitkäaikaissairaat
  • vammaiset
  • mielenterveys- ja käytöshäiriöiset

Hankkeessa toimii kehittäjäasiakasryhmiä, joiden kautta asiakkaan ääni saadaan kuuluviin.

Kainuun osakokonaisuudesta vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Käytännön työn organisoimisesta ja toteutuksesta vastaa Kainuun soten kehittämis- ja suunnitteluyksikkö. 

Hankkeessa työskentelivät:

Anja Juntunen, projektipäällikkö
Minna Leinonen, suunnittelija